Tukea sähkö-, kaasu- ja etanoliautoilun laajenemiseen

0
Juustoportissa on varauduttu sähköautojen lataukseen (Juustoportti)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (Kesk.) pitää hyvänä, että vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen hankkimista ja muuntamisen tukemista jatketaan ja laajennetaan.

Uudessa laissa säädetään edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle sekä tuelle, joka koskee bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamista. Tuki haetaan Traficomilta.

Uuden lain myötä henkilöautoihin sovellettavaa sähköautojen hankintatukea ja muuntotukia jatketaan. Sähkö- ja kaasukäyttöisiin pakettiautoihin tulee uusi hankintatuki. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua käyttävien kuorma-autojen hankintatuki jatkuu ja laajenee sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin. Tarkemmat tukien hakuehdot löytyvät Traficomin sivuilta.

Sähköautojen yleistyminen edellyttäisi sähköautoilun halpenemista.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2022 hankinta- ja muuntotukiin on varattu yhteensä 6 miljoonaa euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2022, mikäli se hyväksytään eduskunnassa.

  • Autoilijat ovat olleet tyytyväisiä hankinta- ja muuntotukiin. On tärkeää, että kaikkia tieliikennemuotoja tuetaan siirtymässä kohti päästötöntä liikennettä. Siirtymän pitää olla reilu ja pitää myös varmistaa, etteivät autoilun kustannukset nouse. Auto on välttämätön liikenne- ja kuljetusväline Suomessa, Torniainen painottaa.

 

JÄTÄ KOMMENTTI