Valtuusto käsitteli sairaanhoitopiirin taloustilannetta | Lisälasku jäsenkunnille?

0
Sairaalanmäki ilmasta katsottuna

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontui maanantaina 3.10.2022. Valtuusto merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin taloustilanteen tammi–elokuulta 2022.

Kokoushetkellä olleen tiedon mukaisesti sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talous olisi jäämässä 8,5 miljoonaa euroa tappiolle.

Alijäämäarvioon vaikuttaa koronapandemia monilta osin. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi. Vuodelle 2022 sairaanhoitopiirit eivät ole myöskään saamassa valtiolta korona-avustuksia, toisin kuin viime vuonna.

Vuonna 2022 sairaanhoitopiiri ei ole pystynyt toteuttamaan kaikkia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kiireettömiä leikkauksia, suunnitellusti. Sote-henkilöstön saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita maanlaajuisesti. Myös työtaistelu-uhan vuoksi sairaalan toimintaa ajettiin keväällä alas ja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään.

Toteutumattomat toimenpiteet näkyvät talousluvuissa arvioitua pienempinä toimintatuloina.

Sairaanhoitopiirillä on aiempien vuosien ylijäämiä 6,9 miljoonan edestä. Mikäli talousluvut toteutuvat tämänhetkisten arvioiden mukaan, tarkoittaa se sairaanhoitopiirin jäsenkunnille 1,5 miljoonan euron lisälaskua vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä.

Arvioissa ei ole huomioitu työtaistelutilanteesta ja mahdollisesta palkkaratkaisusta aiheutuvia lisäkustannuksia.

Lisäksi sairaanhoitopiirin valtuusto merkitsi tiedoksi Tays erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon arviointiraportin vuodelta 2021.

Kokouksen lopuksi sairaanhoitopiirin johtaja, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen antoi aluevaltuutetuille katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta Etelä-Pohjanmaalla.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI