Vermassalon tuulivoiman kaavoitussopimus hyväksyttiin Virroilla

0
(jpnews.fi/arkistokuva)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (26.6.) Vermassalon tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitus-sopimuksen. Asian käsittelyn yhteydessä Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, ettei kaupunginhallitus hyväksy kaavoitussopimusta ja lopettaa Vermassalon tuuli-voimahankkeen edistämisen.

Hänen ehdotustaan ei kannatettu ja se raukesi. Hyväksyttiin lausunto Pirkanmaan maakuntahallituksen nähtäville asettamasta vaihe- maakuntakaavasta (Elonkirjo ja energia).  Virrat on ottanut erityisesti kantaa lausunnossaan uusiutuvaan energiaan tuulivoiman lisäksi aurinkoenergiaan ja myös pohjavesiasioihin.

Tuulenvoima Oy:n suunnittelutarveratkaisu aurinkovoimalaan liittyen hyväksyttiin. Tuulenvoima Oy kuuluu Koillis-Satakunnan Sähkö Oy konserniin. Hakemuksen mukainen suunnitelma sisältää aurinkopaneelien sijoittamisen  noin 1,5 hehtaarin alueelle sähköaseman viereen osoitteeseen Kotalantie 89.

Kaupunginhallitus valisti toistaiseksi voimassa olevaan palveluohjaajan virkaan sosionomi (ylempi AMK) Aino Virran. Virkaa haki määräaikaan mennessä kolme henkilöä.

Kurjenkylän entisen koulun käyttöä koskevasta asiasta käytiin ohjauskeskustelu ja päätettiin palauttaa se valmisteluun. Kurjenkylän kyläyhdistys on suunnitellut harmonimuseon perustamista ja toivoo kaupungilta lupaa käyttää koulun tiloja museotoimintaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta keskusteltiin ja päätettiin palauttaa se valmisteluun.

Myös 100.000 euron määrärahan siirto uuden paloasemahankkeen kustannuspaikalta Toivolan musiikkiopiston peruskorjaushankkeelle päätettiin palauttaa valmisteluun lisäselvityksiä varten ennen kuin asia siirtyy valtuuston päätettäväksi. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen sanoo, että paloasemahanke etenee ja se ei vaadi kaupungilta suunnittelumäärärahaa. – Siinä on erilainen toimintamalli.

Toukokuun lopun talousarvion toteuma ennakoi 800.000 euron ylijäämää. Summa sisältää työehtosopimusten ns. perälaudan vaikutukset, jotka ovat vuositasolla 377.000 euroa.

Myönnettiin täyttöluvat vakinaiselle ravitsemistyöntekijälle, jonka sijoituspaikka on keskuskeittiö ja määräaikaseille varhaiskasvatuksen työntekijälle 1.8.2023-31.7.2024.

Hyväksyttiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2025.

Kaupunginhallitus totesi Jarkko Mäen luottamustoimet varavaltuutettuna, liikelaitos Marttisen johtokunnan jäsenenä, hyvinvointilautakunnan varajäsenenä ja tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneeksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Valtuustolle esitetään uusien jäsen valitsemista avoimiksi tulleisiin luottamustehtäviin. Keskusvaalilautakuntaa pyydetään nimeämään uuden varavaltuutetun Virtain Valtin valtuustoryhmälle.

Merkittiin tiedoksi talousjohtaja Kaisa Jaatisen tekemän hallintosäännön mukaisen valinnan määräaikaiseksi talous- ja hankintasuunnittelijaksi, joka työrupeama kestää vuoden 2024 loppuun. Jaatinen on valinnut toimeen seitsemästä hakijasta hallintotieteiden maisteri Matti Roivaisen Tampereelta. Roivainen aloittaa näillä näkymin toimessaan elokuun alusta.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen on vuosilomalla 10.7.-9.8.2023.Kaupunginhallitus kokoontuu kesätauon jälkeen 15.8 tai 21.8.-jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI