Vimpelin kunnanhallituksen eräitä päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.4. muun muassa seuraavasti:

MÄÄRÄRAHA-ALITUKSET / YLITYKSET / KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA, KUNNANHALLITUS, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSKULUT/-TUOTOT, POISTOT

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan sekä verotulojen, valtionosuuden, rahoituksen ja poistojen talousarviovuoden 2021 käyttötalousosan menojen / tulojen ylitykset ja alitukset hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION YLITYKSET

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus esittää perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarvion yli-
tykset Vimpelin kunnan palvelujen ostoon kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION 2021
ALITUKSET/YLITYKSET

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan tulojen ja menojen ylitykset / alitukset kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

KRAATTERIJÄRVEN GEOPARKIN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA RAHOITUSOSUUDET

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää
1) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston 13.12.2021 § 140 kumotaan, koska Soinin kunta on päättänyt jättäytyä hankkeesta pois.
2) Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Geoparkin toiminta-                           budjetin 2023 maksuosuudeksi Vimpelin kunnan osalta 19.800 euroa/vuosi ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että muutkin kunnat (Alajärven kaupunki, Evijärven kunta, Lappajärven kunta) ovat mukana.

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää nimetä teknisen johtajan virkavaalia varten työryhmän, jonka tehtävänä on suorittaa hakijoiden haastattelut sekä valmistella teknisen johtajan valintaesitys sekä tehtäväkohtainen palkka päätöksentekoa varten. Käsittely: Keskustelun aikana todettiin, että teknisen johtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 5 hakemusta:

Hakola Martti, Rakennusinsinööri amk, Kurikka,
Marttinen Teemu, Rakennusinsinööri amk, Kangasaho,
Pulkkinen, Jarno, Insinööri, amk, Hyllykallio,
Silla Kari, Insinööri, amk, Lapua ja
Altun Sefkan, Vantaa.

Kunnanhallitus päätti, että kaikki kelpoisuuden omaavat hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelutyöryhmään nimettiin: kunnanhallituksen pj. Hannu Särkinen, kunnanvaltuuston pj. Yrjö Koivukoski, teknisen lautakunnan pj. Jarmo Arpala, kunnanhallituksen jäsen Teija Uitto-Kohonen, kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli ja hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen.

YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2022

Kunnanjohtajan esitys:

 Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksia 24.100 euroa seuraavasti:
1) hyväksytään anomuksen mukaisesti seuraavat avustukset:
SPR Vimpelin osasto 1 500 €
Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2022 sähkö- ja vesikuluihin n.1 000 €
Järviseudun Eläkkeensaajat ry:lle 400 €
2) myönnetään avustus vapaa- aika- ja kulttuurilautakunnan myöntämällä yleisavustuksella vähennettynä sekä perusturvalautakunnan avustuksella vähennettynä sekä lisäksi erotus vähennettynä 20 % anotusta summasta
Järviseudun Omaishoitajat ry:lle 1 600 €
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vimpelin Yhdistys ry 1 200 €
Moms for Kids ry:lle 4 000 €
Vimpelin 4H – yhdistys ry:lle 6 400 €
3) myönnetään Vimpelin Veto ry:lle erillisen sopimuksen mukaan 8 000 €
4) siirretään Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti ry:n hakemus käsiteltäväksi kylien
kehittämisrahan jaon yhteydessä.
5) hylätään Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n anomus: perusteena määrärahan loppuminen

Hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi II varapuheenjohtaja Matti Latvala. Esteellisinä poistuivat, puheenjohtaja Hannu Särkinen, I varapuheen-johtaja Marko Timo ja valtuuston puheenjohtaja Yrjö Koivukoski.

KYLIEN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2022

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahan seuraaville yhdistyksille ja yhteisöille seuraavasti:
1. Hallapuron kyläseura ry (ei erillistä hakemusta) 1.400 €
Katuvalojen ylläpitokuluihin (maksettu v. 2021 kylien kehittämisrahasta).
2. Hallapuron kyläseura ry, 5.000 €
Hallapuron entisen koulun kentän ja pihapiirin kunnostus, mm. lentopallokentän korjaaminen
3. Heppahaaveilijat ry 3.000 €
Yhdistyspohjalta toimivan hevostallin turvallisen toiminnan kannalta tärkeiden asioiden parantaminen sekä viihtyisän talliympäristön luominen. Kehittämisrahalla on tarkoitus mm. parantaa hevosten aitauksen pohjaa, ratsastuskentän turvallisempien varusteiden hankintaan, eri kokoisten ratsastuskypärien hankintaa, rakentaa eco käymälä (ulkovessa).
4. Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry 3.200 €
Kyläseura ylläpitää mm. Katajanlahden venesatamaa ja vuokraa venepakkoja. Kehittämisrahalla on tarkoitus hankkia Katajanlahden venesatamaan uudet puomikellukkeet.
Kesäkahvilatoiminnan aloituskuluihin 2.500 €
5. Lund nro 3 osakaskunta Hietoja 800 €
Yhteisen ranta-alueen kehittäminen: pelastusvälineitten hankintaan (pelastusrengas) grillikatoksen lattian laatoittaminen, rantasaunan terassin kalusteet, pihan lisäsorastus.
6. Sääksjärven Nuorisoseura ry 2.995 €
Nuorisoseurantalon lämmityksen parantamiseen. Ilmalämpöpumppu yläkerran kahvilaan ja teollisuusimurin hankinta.
7. Vimpeli Seura ry, 5.000 €
Koskelan kentän ja ranta-alueen kunnostuksen loppuun saattaminen sekä viheralueet. Urheiluvälineiden ja pienen varastorakennuksen hankinta.
8. Sääksjärven Työväenyhdistys Kipinä ry 2.000 € Työväentalon piha-alueen kunnostaminen
9. Avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan, tosite maksetusta laskusta tai kopio saapuneesta laskusta tulee toimittaa kuntaan viimeistään 30.9.2022 mennessä, jonka jälkeen avustus voidaan maksaa.
10. Loppuosa avustusrahasta jätetään jaettavaksi myöhemmin.

Hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi I varapuheenjohtaja Marko Timo. Esteellisenä poistui puheenjohtaja Hannu Särkinen.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI