Vimpelin kunnanhallituksen päätökset | Valtuusto päättää valinnoista

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätökset 28.6.

KUNNANVALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS ELOKUU 2021

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvaltuusto pidetään 9.8.2021 klo 17.00 ja valittavan kunnanhallituksen ensimmäinen kokous 16.8.2021.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSEN 26.04.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 26.4.2021 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.
Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakuntien käsiteltäväksi lokakuun 2021 loppuun mennessä, ja että kunnanhallitus ja lautakunnat antavat selvityksen arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Hyväksyttiin.

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2023

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023 puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2023

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle 1.8.2021 – 31.5.2023 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja.
Hyväksyttiin.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä sekä nimeää jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vapaa-aika- ja kulttuurilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

SIVISTYSTOIMEN TILAAJALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen sivistystoimen tilaajalautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Alajärven sivistyslautakuntaan Vimpelin kunnan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Vimpelin kunnan edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Hyväksyttiin.

JÄSENTEN VALINTA JÄRVI-POHJAMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee JärviPohjanmaan perusturvalautakuntaan toimikaudekseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle I varapuheenjohtajan.
Hyväksyttiin.

JÄSENEN VALINTA JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) valtuusto valitsee Järviseudun jätelautakuntaan valtuuston toimikaudeksi yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ja
2) nimeää valitsemansa jäsenen valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi jätelautakunnan puheenjohtajaksi.
Hyväksyttiin.

JÄSENEN VALINTA JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Hyväksyttiin.

JÄSENEN VALINTA ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Hyväksyttiin.

JÄSENEN VALITSEMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Hyväksyttiin.

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen yhden lautamiehen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen.
Hyväksyttiin.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN KUNNANVALTUUSTON TOIMIKAUDELLE

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudekseen.
Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAPÄIVILLE 13.9.2021

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat 13.9.2021 pidettäville Etelä-Pohjanmaan maakuntapäiville.

Hyvksyttiin.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON VAALIPIIRIKOHTAISILLE KUNTAPÄIVILLE 5.10.2021

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee vaalipiirikohtaisille kuntapäiville yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.
Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksitoista kiinteistötoimitusten uskottua miestä.
Hyväksyttiin.

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / UUSITALO

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun kunnanvaltuuston tilan ostoa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuostooikeutta 7. – 28.6.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.
Hyväksyttiin

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.
Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä ottooikeutta teknisen lautakunnan 8.6.2021 ja 23.6.2021 tekemiin päätöksiin. Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Hanna Kangas esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan 23.6.2021 § 45 kohtaan 1, joka koskee Aapiskujan koulua siten, että päätöksen tuota kohtaa muutetaan niin, että selvitetään mahdollisuudet jättää Aapiskujan koulun kellaritilat pois käytöstä ja niissä nyt oleviin toimintoihin etsitään muita vaihtoehtoja. Kunnanhallituksen jäsen Jarmo Arpala kannatti Hanna Kankaan tekemää esitystä. Vilkkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tullut päätökseksi esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hanna Kankaan tekemää ja Jarmo Arpalan kannattamaa esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA –ääntä (A. Ammesmäki ja E. Rannanpää) ja 5 EI-ääntä (M. Lapinkorpi, J. Arpala, H. Kangas, M. Timo ja M-L. Laakso).Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen ja totesi, että muita esityksiä ei keskustelun aikana tehty.
Kunnanhallitus päätti äänin 5 – 2 käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan 23.6.2021 § 45 kohtaan 1, joka koskee Aapiskujan koulua siten, että päätöksen tuota kohtaa muutetaan niin, että selvitetään mahdollisuudet jättää Aapiskujan koulun kellaritilat pois käytöstä ja niissä nyt oleviin toimintoihin etsitään muita vaihtoehtoja.Muilta osin pykälään 45 ei käytetty otto-oikeutta. Kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta teknisen lautakunnan 8.6.2021 tekemiin päätöksiin eikä 23.6.2021 tekemiin muihin päätöksiin. 23.6.2021.

MUUT ASIAT

Nuorisovaltuuston edustaja Patrik Itäniemi kertoi olevansa nyt viimeisessä kunnanhallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajana ja kiitti kunnanhallitusta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso kiitti kunnanhallituksen jäseniä ja virkamiehiä keskustelevista kokouksista.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista mm.
– sote on toteutumassa ja tuo muutoksia tulevaan valtuustokauteen. Lopuksi kunnanjohtaja kiitti kunnanhallitusta kuluneesta kaudesta.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI