Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 7.6.2021

KOPA / SUEVIITTI

Kunnanhallitus esittää hankkeen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Hyväksyttiin.

NUORISOALOITE / OPPILASHUOLLON RESURSSIEN TARKASTELEMISESTA

Kunnanhallitus päättää, että
1) sivistystoimen ostopalvelutilauksessa edellytetään vakituisen kokoaikaisen kuraattorin toimen/viran perustamista siten, että sijoituspaikka on Vimpelin opetustoimi 1.8.2021 lukien tai lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien, kuitenkin niin, että jo lukuvuonna 2021-2022 Vimpelin opetustoimen oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja on saatavilla vimpeliläisille oppilaille ja opiskelijoille koulun työpäivinä, sisältäen sekä kuraattori- että psykologipalvelut.
2) kustannuksiin varataan vuoden 2022 talousarvioon tarvittava määräraha
sivistystoimen ostopalveluihin
3) Vuoden 2021 talousarvioon sivistystoimen palvelun ostotilausta muutetaan toiminnallisten tavoitteiden osalta vastaavasti ja tarvittaessa lisätilausta varten osoitetaan lisämääräraha.
4) tämä pykälä lähetetään Alajärven sivistyslautakunnalle toimeenpantavaksi Vimpelin opetustoimen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestelyssä lukuvuodelle 2021-2022 lukien.
 Hyväksyttiin.

SIVISTYS, VARHAISKASVATUS- JA NUORISOPALVELUJEN TILAUS /
TALOUSARVION LAADINTA 2022

Kunnanhallitus merkitsee tietoon saatetuksi.
Merkittiin tiedoksi.

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen liukuvasta työajasta.
Hyväksyttiin.

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järviseudun
koulutuskuntayhtymän hallituksen ehdottamat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen ja että valtuusto päättää
– hyväksyä Alavuden kaupungin jäsenyyden muutoksen sekä peruspääoman muutoksen kuntayhtymässä
– valtuuttaa Jamin kuntayhtymän tekemään perussopimuksen muuttamisen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia tai korjauksia perussopimukseen.
Hyväksyttiin.

MAANVUOKRASOPIMUS / TELIA TOWES FINLAND OY

Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen Vimpelin kunta / Telia
Towers Finland Oy.
Hyväksyttiin.

MYYNTITARJOUS / UUSITALO
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunta hyväksyy myyjien esittämän tarjouksen ja
2) kunta ostaa Uusitalo-tilan (934-404-4-155) sillä olevine rakennuksineen,
sisältäen liittymät, myyjien esittämällä hinnalla 15 000 euroa ja
3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan
ja päättämään muista kaupan ehdoista.

Hyväksyttiin.

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Vimpelin kunta hyväksyy omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut.
2. Vimpelin kunta hyväksyy omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelutoimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

Hyväksyttiin

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi seuraavista ajankohtaisista asioista:
– 12.6.2021 Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla, jota voi seurata lukion auditoriossa striimiltä, seppeleen lasku
– seutukokouksessa keskusteltiin Geopark-hankkeesta ja tieasioista
– Vimpelin kunta sai Nuorisoystävällinen kunta -sertifikaatin


 

JÄTÄ KOMMENTTI