Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä pitkän kaavan mukaan 30.8.

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ERI OSAKEYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus 1. valitsee eri osakeyhtiöiden ja yhteisöjen kokouksiin edustajansa toimikaudekseen 1.8.2021 – 31.5.2023.

Asunto Oy Rauhalanrinne I (1 edustaja + 1 varaedustaja) Jukka-Pekka Uusitupa + Tero Havinen

Asunto Oy Vimpelin Sanninlehto (1 edustaja + 1 varaedustaja) Mikko Sänkiaho + Harri Peltokangas

Kiinteistö Oy Vimpelönrinne (1 edustaja + 1 varaedustaja) Susanna Moskajärvi + Tero Havinen

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy (1 edustaja + 1 varaedustaja) Matti Kjellbäck + Tero Havinen

Asunto Oy Rivitupa (1 edustaja + 1 varaedustaja) Anita Ammesmäki + Susanna Moskajärvi

Asunto Oy Vimpelin Kotipiha (1 edustaja + 1 varaedustaja) Eija Rannanpää + Markku Siirilä

Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus (2 edustajaa + 2 varaedustajaa) Marja-Leena Laakso + vara Veikko Timonen Juha Kamppila + vara Kati Pajuoja

Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry (1 edustaja + 1 varaedustaja) Markku Lammi + Hannu Särkinen

Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmä (1 edustaja + 1 varaedustaja) Tapani Harju + Teemu Lassila

Foodwest Oy (1 edustaja + 1 varaedustaja) Marja-Leena Järvi +  Janne Kohonen

Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (1 edustaja + 1 varaedustaja) Ari-Matti Sänkiaho + Anna Nieminen 2. ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että toimielimissä ja kuntaenemmistöisissä yhtiöissä, valittaessa hallitusta, johtokuntaa tai muuta toimielintä, tulee ottaa huomioon tasa-arvolain.

KONSERNIOHJAUS YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE YHTIÖIDEN HALLITUKSIIN VALITTAVISTA HENKILÖISTÄ

Kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat yhteisöjen hallituksiin seuraavasti: 1. Vimpelin Vuokra-asunnot Oy, 3 jäsentä ja 1 varajäsen 2. Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy, 3 jäsentä ja 2 varajäsentä 3. Vimpelin Lämpö Oy, 2 jäsentä ja 2 varajäsentä

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy, 3 jäsentä ja 1 varajäsen Marja-Leena Laakso Eija Rannanpää Seppo Tuomisalo vara Hannu Särkinen

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy Jukka-Pekka Uusitupa Harri Mulari Susanna Moskajärvi vara Hannu Särkinen, Teija Uitto-Kokonen

Vimpelin Lämpö Oy Ville Kärki vara Anne Luhtala Anna Nieminen vara Timo Vesala

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMEN MAASEUTUELINKEINOJEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI / VIMPELI

Kunnanhallitus nimeää Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen yhteistyöryhmään neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Saara Peltotupa Marja-Leena Laakso Juha Kamppila Seija Kangasaho Kati Pajuoja Marko Aho Tommi Harju Tapani Harju

HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee Järviseudun jätelautakuntaan valitulle Kati Pajuojalle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi Antti Purosaaren tilalle.

Hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanhallitus antaa Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n hallitukselle konserniohjeen mukaisesti ohjeet toimitusjohtajan valintaa/nimeämistä tai muuta järjestelyä varten. Khall Kunnanhallitus antoi ohjeita Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n hallitukselle.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO

Kunnanhallitus 1) myöntää eron Oona Mustapurolle nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja 2) päättää nuorisovaltuuston uudeksi jäseneksi Aada Mustapuron.

 

KUMMIVIRANHALTIJAN JA KUMMILUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA NUORISOVALTUUSTOON

Kunnanhallitus 1) päättää nimetä yhdyshenkilöksi ja kummiviranhaltijaksi vapaa-aikasihteeri Ari Takalan ja 2) valitsee 2 kummiluottamushenkilöä nuorisovaltuustoon

Hyväksyttiin ja kummiluottamushenkilöiksi nimettiin Eija Rannanpää ja Teija Uitto-Kohonen.

LAUSUNTO LÖYTÖNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA / VETELI

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnalla ei ole lausuttavaa Vetelin Löytönevan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta.

Hyväksyttiin.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELUITA / SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus 1) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan ostopalvelusopimuksen koskien Alajärven sivistyslautakuntaa (voimaan 1.1.2022) 2) lähettää oheismateriaalina olevan ostopalvelusopimuksen koskien Alajärven sivistyslautakuntaa (voimaan 1.1.2022) Alajärven kaupungin toimielinten käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN / OSTOPALVELUSOPIMUS VAPAA-AIKAOHJAAJAPALVELUN MYYNNISTÄ ALAJÄRVEN NUORISOTOIMEN TEHTÄVIIN

Kunnanhallitus 1) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan ostopalvelusopimuksen vapaa-aikaohjaajapalvelun myynnistä Alajärven kaupungille nuorisotoimen työtehtäviin purkamisen siten, että sopimus puretaan päättymään 31.12.2021. 2) lähettää asian Alajärven kaupungin toimielinten käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1 150 000 euroa kunnan talouden sopeuttamisen tueksi ja kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kustannusten kattamiseksi.

Hyväksyttiin

  1. OY VEERANPIHA

Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa ei tehdä esitystä kunnanvaltuustolle Veeranpihan osakkeista olevan lainaosuuden takaisinmaksusta vaan asia käsitellään uudelleen alkuvuonna 2022.

Hyväksyttiin.

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Kunnanhallitus nimeää Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmän seuraavasti: -kunnanhallituksen puheenjohtaja -tekninen johtaja -kunnanmestari -työsuojelupäällikkö, kokoonkutsuja ja muistion laatija -työsuojeluvaltuutettu -kutsuttuna tarpeen mukaan terveystarkastaja ja lisäksi työryhmään kutsutaan sen mukaan, minkä organisaation käyttämä tai hallinnoima kiinteistö on kyseessä: -ao.kiinteistöä käyttävien työntekijöiden/viranhaltijoiden esimies -ao.kiinteistöä käyttävien työntekijöiden/viranhaltijoiden työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu – ao.kiinteistöä käyttävien työntekijöiden/viranhaltijoiden työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri -kouluterveydenhoitaja tarvittaessa -muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Hyväksyttiin lisäyksellä, että sisäilmatyöryhmään nimettiin myös teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajan ja henkilökohtaisen varajäsenen yt-toimikuntaan kunnanhallituksen toimikaudelle. Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin Marko Timo varalla Matti Latvala.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 19. – 29.8.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI