Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.11.

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LISÄ-TALLETTAJA

Kunnanhallitus hyväksyy Lisä-Tallettaja-tilaa koskevan kauppakirjan.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUSTEN 6.9.2021 JA 4.10.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 6.9.2021 ja 4.10.2021 kokouksissa tekemät päätökset täytäntöön lukuun ottamatta 4.10.2021 § 109 päätöstä, joka koskee Sääksjärven rantaosayleiskaavan hyväksymistä. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Muut 6.9. ja 4.10. kunnanvaltuuston päätökset voidaan panna täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN ALOITTEET / NUORISOTYÖNTEKIJÄ

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle käsiteltäväksi.
INTERVALLIN / KALUSTOHANKINNAT
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Junet Oy:n tarjouksen yhteissummaltaan 3 360 euroa (alv 0 %) ja valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään vielä jäljellä olevat hankinnat talousarvion investointiosassa varatun määrärahan puitteissa.
Hyväksyttiin.
INVESTOINTIOSA 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026
Kunnanhallitus antaa lisävalmisteluohjeet talousarvion investointiosan v. 2022 valmistelua varten.
Annettiin lisävalmisteluohjeet.

TALOUSARVIO POIKKEAMAT TA 2021 INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus esittää seuraavat v. 2021 talousarvion investointiosan alitukset ja ylitykset kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavasti:

Osakkeet
091641 Osakkeiden myynti, tulon lisäys + 24 598
Aineettomat oikeudet
091101 Aineettomat oikeudet, lisämääräraha +10 400
Maa- ja vesialueet
091201 Sääksjärven rantakaava, tulon vähennys – 20 000
Tilan myynti, tulon lisäys + 22 000
Asemakaavan tark., menon vähennys – 30 000
Maanosto, menojen vähennys – 40 000
Rakennukset
091530 Rakennusten myynti, tulon lisäys + 137 175
Peruskorjausmenot
091336 Rantakylän koulun pk, lisämääräraha +14 000
091513 Metsätarhan päiväkodin pk, vähennys – 14 000
091480 Yhteiskoulun pihan kun., lisämääräraha +15 000
091521 Yhteiskoulun kellarin korj., vähennys – 15 000
091302 Järviseudun sairaala, vähennys – 30 000
091537 Aapiskujan koulun piha, vähennys – 20 000
Yleiset alueet
091524 Kaavatiet, lisämääräraha +115 000
091450 Kevyen liikenteenväylä, vähennys – 10 000
091538 Kantatie 68, vähennys – 15 000
091546 Koskenrannantie, vähennys – 4 000
Vesihuoltolaitos
091901 Varavesijärjestelmä, vähennys – 20 000

Hyväksyttiin.

VIMPELIN LIIKETALO OY:N VUOKRAN MÄÄRITTELY

Kunnanhallitus päättää vahvistaa Liiketalo Oy:ssä kunnan hallinnoiman huoneiston vuokraksi 6,18 €/m2. Vuokralainen maksaa sähkölämmityksen ja vesimaksut.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTOPYYNTÖ ISO SAAPASNEVAN TUULIVOIMALAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEESTA

Vimpelin kunnanhallituksella ei ole kommentoitavaa Lappajärven kunnan pyytämään lausuntoon koskien Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 27.10.-21.11.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.
Hyväksyttiin.
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.
Hyväksyttiin.
LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 10.11.2021 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

LISÄASIAT:

KUNNAN EDUSTAJA ETELÄ-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄÄN

Liikennejärjestelmätyöstä Etelä-Pohjanmaalla vastaa liikennejärjestelmätyöryhmä. Ryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina maakunnan eri alueet, Ely-keskus sekä elinkeinoelämän ja kuljetusalan edunvalvojat. Liikennejäjestelmätyöryhmän toimikausi kunnallisvaalikausi.
Maakuntahallitus on päättänyt, että alkaneella valtuustokaudella jokaisesta alueen kunnasta ja kaupungista on edustus liikennejärjestelmätyöryhmässä. Näin varmistetaan kuntien ja liiton välillä sujuvan tiedonkulun liikennejärjestelmäasioissa. Edellisellä kaudella edustus on perustunut seutuihin ja niiden edustajiin.
E-P Liitto pyytää ilmoittamaan Etelä-Pohjanmaan liiton kirjaamoon kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi kuntanne/kaupunkinne edustajan nimen ja yhteystiedot (vähintään sähköpostiosoite) 15.12.2021 mennessä. Varaedustajaa ei ole välttämätön nimetä. Varsinaisen edustajan ollessa esteellinen, kunta voi järjestää kokoukseen haluamansa edustajan.
Kunnanhallitus nimeää Vimpelin kunnan edustajan Etelä-Pohjanmaan Liiton liikennejärjestelmätyöryhmään.

Vimpelin kunnan edustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

VIMPELIN KUNTA / KANNANOTTO YRITYSSANEERAUSMENETTELYYN JA LAUSUMA SELVITTÄJÄN LASKUSTA

Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy on pyytänyt kunnan kannanottoa yrityksen yrityssaneerausohjelmaehdotuksen osalta sekä selvittäjän palkkion osalta.
Äänestyslausuma on toimitettava Pohjanmaan käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 8.12.2021.
Saneerausohjelmassa velat tulevat suoritetuksi kokonaisuudessaan. Intrum Justitia on kunnan puolesta valvonut kunnan saatavan, joka on määrältään 1 282,38 euroa.
Yrityssaneeraukseen liittyvät asiakirjat arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta hyväksyy saneerausohjelmaehdotuksen ja hyväksyy selvittäjän laskutuksen sekä oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan ilmoittamaan tämän päätöksen mukaisen lausuman Pohjanmaan Käräjäoikeuteen.
Hyväksyttiin.

ENTISEN SIWAN TILAN VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT

Vimpelin kunta omistaa Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:n kiinteistön osakkeista 64,17 %, jotka oikeuttavat hallinnoimaan mm. entistä Siwa:lle vuokrattua tilaa. Tila on ollut pääosin tyhjillään n. 4 vuotta. Tilaan on tulossa uusi vuokralainen, jolla on tarkoituksena aloittaa osassa tilasta liiketoimintaa. Vuokralainen on kiinnostunut vuokraamaan tilasta n. 80 m2. Tila tarvitsee pintaremonttia uuden yrittäjän tarpeisiin.
Tuleva yrittäjä, kunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja (puhelimitse), valtuuston puheenjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja ovat neuvotelleet 9.11.2021 tilan vuokra-sopimuksesta ja sen sisällöstä. Yrityksen tarpeisiin tilassa tarvitaan mm. seuraavat muutokset: mm. väliseinän rakentaminen, vessan tekeminen ja takana olevan keittiön purku. Keskustelussa on ollut esillä, että yrittäjä voi itse tehdä tarvittavat muutostyöt ja hankkia tarvikkeet muutosten tekemiseen.

Muutostyöt vaativat Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:n hallituksen hyväksynnän, joka päättää myös tilojen muutostöiden valvonnasta silloin kun ne kuuluvat kiinteistön omistajalle eli Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:lle. Muutostöiden valvojaksi kunta esittää oman edustajansa.

Kunnanhallitus
A) hyväksyy entisestä Siwan tilasta vuokrattavan n. 80 neliön liiketilan vuokran ehdoiksi 1.12.2021 alkaen seuraavaa:
B) esittää Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:n hallitusta käsittelemään kiinteistöön tehtävät muutostyöt ja töiden valvonnan mahdollisimman nopeasti ja
C) esittää muutostöiden valvojan Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:lle.
1. tilan neliövuokra on 6,62 €/kk/m2 + alv. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100), ja tarkistetaan vuosittain.
2. remontin tarvikekulukuitteja vastaan vuokraa ei peritä siihen saakka, kunnes ko. olevan tilan tarvikkeiden kustannus kiinteistöltä on hyvitetty vuokralaiselle
3. remontin muutostöiden suorittamisen arvona hyvitetään kolmen kuukauden vuokra
4. Irtaimiston ym. yrittäjän yritystoimintaan välittömästi liittyvän kaluston vakuutuksen vuokralainen kustantaa itse samoin käyttösähkön ja jätehuollon
5. vuokrasopimus tehdään määräaikaisena kahden vuoden ajalle, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta 6 kk ennen määräajan päättymistä
6. vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrasuhteen päätyttyä saada korvausta muutostöiden tarvikkeista eikä muutostöiden arvosta, jotka on kirjattu vuokrasopimuksen ehtoihin, koska ne on jo hyvitetty vuokran määrästä.

Hyväksyttiin siten, että kunta esitti muutostöiden valvojaksi teknisen toimen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI