Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.12.

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIT 2021
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa kuntaliiton valtuuskunnan vaalin Vimpelin kunnan osalta.
Hyväksyttiin.

ALUEVAALIEN 2021 ULKOMAINONTA
Kunnanhallitus ilmoittaa, että vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Vimpelin kunnan omistamalla alueella Nuorisotalon edustalla, kunnan omistamassa mainostelineessä viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 5.1.2022. Mainostelineestä varataan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle kaksi mainospaikkaa ja niiden sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat ovat maksuttomia ja vaalimainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.
Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA VIMPELIN KUNNAN VÄLISEN YMPÄRISTÖPALVELUN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ TEHDYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että ympäristönsuojelua koskeva ostopalvelusopimus päätetään yhteisestä sopimuksesta päättymään 31.3.2022.
Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN TULOSRAPORTTI 1.1.-30.9.2021
Kunnanhallitus lähettää perusturvan talousarvion toteutuman 1.1. – 30.9.2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Hyväksyttiin.

KOLMAS MAKSUOSUUSKAUSI / SIVISTYSLAUTAKUNTA
Kunnanhallitus lähettää Alajärven sivistyslautakunnan kolmannen maksuosuuskauden tiedot palvelusta ja kustannuksista /talousarvion toteutuman 1.1. – 30.9.2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Hyväksyttiin.

MAASEUTUTOIMEN TULOSRAPORTOINTI 1.1.-30.9.2021
Kunnanhallitus antaa maaseututoimen talousarvion toteutuman 1.1.- 30.9.2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Hyväksyttiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1 – 9 / 2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKAS-TUSLAUTAKUNTA, KUNNANHALLITUS, TEKNINEN LAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Kunnanhallitus antaa talousarvion toteutuman 1–9 / 2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2021/VIMPELIN KUNTA
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavan suurtuotetasoisen muutoksen Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan talousarvioon 2021 (merkitty taulukkoon):
– terveyspalveluihin lisätään 50.000 euroa.
– hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 500.000 euroa.
– sosiaalipalveluista vähennetään -300.000 euroa.
Hyväksyttiin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA / VARHAISKASVATUS VIMPELI / LISÄMÄÄRÄRAHA
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon varataan 100 000 euron lisämääräraha sivistystoimen ostopalveluun.
Hyväksyttiin.

TALOUSARVIO 2022 JA TS 2023 – 2024
Kunnanhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin.

KRAATTERIJÄRVEN GEOPARKIN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA RAHOITUSOSUUDET
Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Geoparkin toimintabudjetin 2022 – maksuosuudeksi Vimpelin kunnan osalta 20.000 euroa/vuosi ja maksimissaan 12.000 euroa hankkeisiin vuosille 2022-2025 ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että muutkin kunnat (Alajärven kaupunki, Evijärven kunta, Lappajärven kunta, Soinin kunta, ja Ähtärin kaupunki) hyväksyvät Geoparkin toimintabudjetin 2022- yllä esitetyllä tavalla.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSEN 4.10.2021 PÄÄTÖKSEN KOSKIEN SÄÄKSJÄRVEN RANTAOSA-YLEISKAAVAA TOIMEENPANO
Kunnanhallitus määrää kunnanvaltuuston 4.10.2021 hyväksymän Sääksjärven rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan, lukuun ottamatta valituksen tekijän omistamaa tilaa 934–403–5–126 Vimpelin kunnan Sääksjärven kylässä. Tämä päätös annetaan tiedoksi valittajalle ja Vaasan hallinto-oikeudelle.
Hyväksyttiin.

KIUTTUKANKAAN VESIJOHTOYHTYMÄ / VIMPELIN KUNTA / KAUPPAKIRJA
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Vimpelin kunnan ja Kiuttukankaan vesijohtoyhtymän välisen kauppakirjan, jolla Kiuttukankaan ve-sijohtoyhtymän vesihuolto-omaisuus kauppakirjan mukaisin ehdoin siirtyy kunnan omistukseen 1.1.2022 lukien.
Hyväksyttiin.

LISÄASIAT: TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa on jäämässä vuorotteluvapaalle 15.12.2021 lukien puolen vuoden ajaksi.
Hallinto- ja talousjohtaja on keskustellut vapaa-aikasihteeri Ari Takalan kanssa ja hän on ilmoittanut, että on valmis hoitamaan tehtävää ympäristösihteerin vuorotteluvapaan ajan.
Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnan työsuojelupäälliköksi nimetään Ari Takala ajalle 1.1.2022 – 30.6.2022.
Hyväksyttiin.

MARKKINOINTISOPIMUS / TONI KUUSELA / 2022-2024
Vimpelin kunta ja Toni Kuusela solmivat markkinointiyhteistyösopimuksen v. 2021. Kyseisessä sopimuksessa oli määritelty mahdollisen optiovuoden käyttö.
Optiovuoden käytöstä on neuvoteltu Toni Kuuselan kanssa. Neuvotteluissa on ollut esillä kaksi vaihtoehtoa, joista toinen koskee vain Vimpelin kunnan kanssa tehtävää sopimusta ja toinen sopimusta, joka on yhteinen Kuortaneen kanssa. Kunnanhallitus päättää, että Toni Kuuselan kanssa tehdään markkinointiyhteistyösopimus yhteisenä Kuortaneen kunnan kanssa, perusmaksu 2 000 euroa / vuosi, lisäbonukset sopimuksessa esitetyn toteutuman mukaan.
Hyväksyttiin.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI