Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 12.9.


NORDIC BASEBALL DIPLOMACY PROGRAM / KANSAINVÄLISTYMISHANKE

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordic baseball diplomacy program / kan-
sainvälistymishankkeen ja että sille haetaan rahoitusta Aisaparilta.

Hyväksyttiin.


SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ ETELÄPOHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALVELUKSEEN LIIKKEEN LUOVUTUKSEN PERIAATTEIN


Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Vimpelin kunnan ja Etelä
Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen sopimuksen henkilöstön siirtymisestä
EteläPohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen peri-
aattein ja ilmoittaa EteläPohjanmaan hyvinvointialueelle sopimuksen liitteenä
luettelon siirtyvästä henkilöstöstä.

Hyväksyttiin.


JÄRVIPOHJANMAAN YRITYSPALVELU OY:N OSAKASSOPIMUS / OPTIOVUODEN KÄYTTÖÖNOTTO


Hallinto ja talousjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunta hyväksyy omalta osaltaan JärviPohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen jatkamisen yhdellä optiovuodella.

Hyväksyttiin.


JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUS

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n
osakassopimuksen.

Hyväksyttiin.


POIKKEAMISLUPA / TILA MÄKISALO


Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus myöntää Vimpelin kunnan Vimpelin kylään tilalle Mäkisalo Rn:o 11:186 poikkeamisluvan, joka on myönnettävissä maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein. Hakijalta peritään poikkeamisluvasta rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista tehdyn päätöksen (Kvalt 23.4.2018 § 13) 9 §:n mukainen maksu 600 €. Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupa tulee hakea poikkeamisluvan voimassaolon aikana. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hyväksyttiin.


TALOUSARVION TOTEUTUMA 1 6 / 2022

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa tuloslaskelman 1 6 / 2022 kunnanvaltuustolle tie-
doksi.

Hyväksyttiin.


JÄRVIPOHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TULOSRAPORTTI 1 6 / 2022


Kunnanjohatja

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi JärviPohjanmaan perus-
turvan tulosraportin 16 / 2022.

Hyväksyttiin.


SIVISTYS JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN TULOSRAPORTTI 1 6 / 2022


Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi sivistys ja varhaiskasva-
tuspalvelujen tulosraportin 16 / 2022.

Khall Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET


Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto
oikeutta 22.8.11.9.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin
ottooikeutta.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kununnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä ottooikeutta teknisen lautakunnan 30.8.2022 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI