Vimpelin kunnanhallitus keskusteli ja äänesti yleisavustuksista

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 15.3.

TÄYTTÖLUPA LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

Kunnanhallitus myöntää luvan laitoshuoltajan kokoaikaisen toimen vakinaista täyttämistä varten.

Hyväksyttiin.

KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION 2020 ALITUKSET / YLITYKSET / KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy valtuustoon nähden sitovalla tasolla vuoden 2020 talousarvion ylitykset / alitukset kunnanhallituksen tulosalueella.

Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2020

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi taloudellisten tavoitteiden toteutuman 31.12.2020 ja hyväksyy arvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2020.

Hyväksyttiin

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION 2020 ALITUKSET/YLITYKSET

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy valtuustoon nähden sitovalla tasolla vuoden 2020 talousarvion ylitykset / alitukset teknisen lautakunnan tulosalueella.

Hyväksyttiin.

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-31.12.2020

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 investointiosan talousarviopoikkeamat ylitykset /alitukset hankkeittain.

Hyväksyttiin.

ESITYKSET 6.12.2021 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ

Kunnanhallitus tekee esityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle niistä henkilöistä, joille esitetään 6.12.2021 myönnettäväksi kunniamerkkiä.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2021

Kunnanhallitus päättää 1) myöntää avustuksia 22.600 euroa, joka jaetaan seuraavasti: – Vimpelin 4H – yhdistys ry:lle vuodelle 2021 5.000 euroa, huom, nuorten työllistämiseen yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kesätyötukiavustusta viidelle kesätyöntekijälle, tästä on päätetty erikseen tammikuussa 2020; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 4 650 euroa lasten ja nuorten kerhotoimintaan – Vimpelin Veto ry:lle 8.000 euroa Vedon toiminnan tukemiseen erillisen sopimuksen mukaan; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 3 000 euroa yleisavustuksena ja 1 000 euroa kohdeavustuksena Elokuvaviikkoa varten – Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osastolle 500 euroa virkistystoimintaan – SPR Vimpelin osastolle 1200 euroa avustusta toiminnan tukemiseen – Järviseudun Omaishoitajat ry:lle 500 euroa omaishoitajien ja hoidettavien virkistystoimintaan – Moms for Kids ry:lle 4.000 euron avustus käytettäväksi lapsiperheitä tukevaan toimintaan ja EU-ruoka-avun jakelun järjestämiseen Vimpelissä; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 850 euroa kohdeavustuksina – Matti Lehdolle 1.000 euroa kirjan painatuskuluihin, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 000 euroa samaan tarkoitukseen – Hallapuron kyläseura ry:lle 1.400 euroa käytettäväksi katuvalojen ylläpitokuluihin – Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2021 sähkö- ja vesikuluihin noin 1.000 euroa. 2) siirtää seuraavat hakemukset kylien kehittämisrahan jakamisen yhteydessä päätettäviksi – Vimpelin Kirkonkylän kyläyhdistyksen avustushakemus leikkikentän kunnostustöihin 3) hylätä seuraavat hakemukset – Järviseudun Parkinson -kerholle ei myönnetä: perustelu hakee myös perusturvalautakunnalta avustusta, tarvittaessa hakemus käsitellään uudelleen perusturvalautakunnan avustuspäätösten jälkeen 4) 1 400 euroa jätetään jakamatta mahdollisia vuoden aikana tulevia ennakoimattomia tarpeita varten. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Marko Timo, kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat Lea Vasalampi ja Yrjö Koivukoski sekä nuorisovaltuuston jäsen Patrik Itäniemi ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta ja sulkivat Teams-yhteyden tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittelyn aikana Terhi Honkonen esitti, että päätösesitystä ei hyväksytä seuraavin osin: Matti Lehdolle ei myönnetä 1000 euron avustusta vaan siitä jaetaan Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osastolle 500 euroa ja Järviseudun Omaishoitajat ry:lle 500 euroa, jolloin Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osaston avustukseksi tulisi 1000 euroa ja Järviseudun Omaishoitajat ry:n avustukseksi 1000 euroa. Jäsenet Jarmo Arpala ja Markku Lapinkorpi kannattivat Terhi Honkosen tekemää esitystä. Jäsenet Anita Ammesmäki ja Eija Rannanpää kannattivat kunnanjohtajan päätösesitystä. Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösesitystään: Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys Kunnanhallitus päättää 1) myöntää avustuksia 22.600 euroa, joka jaetaan seuraavasti: – Vimpelin 4H – yhdistys ry:lle vuodelle 2021 5.000 euroa, huom, nuorten työllistämiseen yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kesätyötukiavustusta viidelle kesätyöntekijälle, tästä on päätetty erikseen tammikuussa 2020; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 4 650 euroa lasten ja nuorten kerhotoimintaan – Vimpelin Veto ry:lle 8.000 euroa Vedon toiminnan tukemiseen erillisen sopimuksen mukaan; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 3 000 euroa yleisavustuksena ja 1 000 euroa kohdeavustuksena Elokuvaviikkoa varten – Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osastolle 1 000 euroa virkistystoimintaan – SPR Vimpelin osastolle 1 200 euroa avustusta toiminnan tukemiseen – Järviseudun Omaishoitajat ry:lle 1 400 euroa omaishoitajien ja hoidettavien virkistystoimintaan – Moms for Kids ry:lle 4.000 euron avustus käytettäväksi lapsiperheitä tukevaan toimintaan ja EU-ruoka-avun jakelun järjestämiseen Vimpelissä; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 850 euroa kohdeavustuksina – Matti Lehdolle 1.000 euroa kirjan painatuskuluihin, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 000 euroa samaan tarkoitukseen – Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2021 sähkö- ja vesikuluihin noin 1.000 euroa. 2) siirtää seuraavat hakemukset kylien kehittämisrahan jakamisen yhteydessä päätettäviksi – Vimpelin Kirkonkylän kyläyhdistyksen avustushakemus leikkikentän kunnostustöihin 3) hylätä seuraavat hakemukset – Järviseudun Parkinson -kerholle ei myönnetä: perustelu hakee myös perusturvalautakunnalta avustusta, tarvittaessa hakemus käsitellään uudelleen perusturvalautakunnan avustuspäätösten jälkeen 4) 1 400 euroa yleisavustuksista jätetään jakamatta mahdollisia vuoden aikana tulevia ennakoimattomia tarpeita varten ja 5) Hallapuron kyläseura ry:lle maksetaan 1.400 euroa käytettäväksi katuvalojen ylläpitokuluihin kylien kehittämisrahasta. Käsittelyä jatkettiin.  Keskustelu jatkui ja Terhi Honkonen ilmoitti pitävänsä aikaisemman kannatetun esityksensä voimassa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että kunnanjohtajan muutettu päätösesitys on JAA ja Terhi Honkosen edelleen voimassa oleva kannatettu vastaesitys on EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Ammesmäki, Rannanpää ja Laakso) ja 3 EI-ääntä (Honkonen, Arpala ja Lapinkorpi). Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja kunnanjohtajan muutettu päätösesitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti äänin 3 – 3 puheenjohtajan äänen ratkaistaessa 1) myöntää avustuksia 22.600 euroa, joka jaetaan seuraavasti: – Vimpelin 4H – yhdistys ry:lle vuodelle 2021 5.000 euroa, huom, nuorten työllistämiseen yhdistyksellä on mahdollisuus hakea kesätyötukiavustusta viidelle kesätyöntekijälle, tästä on päätetty erikseen tammikuussa 2020; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 4 650 euroa lasten ja nuorten kerhotoimintaan- Vimpelin Veto ry:lle 8.000 euroa Vedon toiminnan tukemiseen erillisen sopimuksen mukaan; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 3 000 euroa yleisavustuksena ja 1 000 euroa kohdeavustuksena Elokuvaviikkoa varten – Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osastolle 1 000 euroa virkistystoimintaan – SPR Vimpelin osastolle 1 200 euroa avustusta toiminnan tukemiseen – Järviseudun Omaishoitajat ry:lle 1 400 euroa omaishoitajien ja hoidettavien virkistystoimintaan – Moms for Kids ry:lle 4.000 euron avustus käytettäväksi lapsiperheitä tukevaan toimintaan ja EU-ruoka-avun jakelun järjestämiseen Vimpelissä; vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 850 euroa kohdeavustuksina – Matti Lehdolle 1.000 euroa kirjan painatuskuluihin, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt 9.3. yhteensä 1 000 euroa samaan tarkoitukseen – Vimpelin Hiihtoseura ry:lle hiihtomajan vuoden 2021 sähkö- ja vesikuluihin noin 1.000 euroa. 2) siirtää seuraavat hakemukset kylien kehittämisrahan jakamisen yhteydessä päätettäviksi – Vimpelin Kirkonkylän kyläyhdistyksen avustushakemus leikkikentän kunnostustöihin 3) hylätä seuraavat hakemukset – Järviseudun Parkinson -kerholle ei myönnetä: perustelu hakee myös perusturvalautakunnalta avustusta, tarvittaessa hakemus käsitellään uudelleen perusturvalautakunnan avustuspäätösten jälkeen 4) 1 400 euroa yleisavustuksista jätetään jakamatta mahdollisia vuoden aikana tulevia ennakoimattomia tarpeita varten. ja 5) Hallapuron kyläseura ry:lle maksetaan 1.400 euroa käytettäväksi katuvalojen ylläpitokuluihin kylien kehittämisrahasta

VALTUUSTON KOKOUKSEN 25.01.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 25.01.2021 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

LAKANIEMI-POKELA-PYHÄLAHTI KYLÄSEURA RY:N KYLÄTALO -HANKE / KUNTARAHOITUSOSUUS

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta sitoutuu hankkeen kuntarahoitusosuuteen 5 707,05 euroa, joka kirjataan kustannuspaikalta 019007 projektien kuntaosuudet.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi meneillään olevasta Tue paikallista yrittäjää -kampanjasta, yritysvierailuista sekä muista vireillä olevista hankkeista. WELCOME2EP -HANKKEEN LAAJENNUSVAIHE Welcome2EP – South Ostrobotnia welcome office on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli, jonka avulla voitaisiin palvella maahanmuuttajaväestöä yhdenmukaisella palvelukonseptilla ja yhteisellä brändillä koko maakunnan alueella.


 

JÄTÄ KOMMENTTI