Vimpelin kunnanhallitus | Kunta palkkaa 20 nuorta ja tukee kesätyöllistämistä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 29.1.

KUNNALLISET ILMOITUKSET V. 2024

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2024 kunnan verkkosivuilla kohdassa kuulutukset sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Työpaikkailmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kohdassa kuulutukset sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Kuntarekry:ssä ja työvoimahallinnon sivuilla; harkinnan mukaan työpaikkailmoitus julkaistaan myös ao. ammattikunnan lehdessä tai muussa erikseen päätetyssä julkaisukanavassa. Kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla kohdassa pöytäkirjat ja esityslista.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnanvaltuuston kokousten ajasta ja paikasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla sekä kevään ja syksyn kokousaikataulu myös koteihin jaettavassa Kuntatiedotteessa. Kokouskutsu voidaan julkaista myös Torstai-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa kokousaikataulun mukaisista kokouksista.

Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEIDEN MUUTOKSESTA JOHTUVIEN VEROTULOMENOJEN KORVAUKSESTA VUONNA 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta ei hae oikaisua vuoden 2024 val-tiovarainministeriön valtionosuudesta 21.12.2023 ja opetushallituksen 28.12.2023 antamiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

RISKIEN ARVIOINTI VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEEN

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa lisävalmisteluohjeet riskien ja sisäisen valvonnan arviointia varten tilinpäätökseen 2023 ja pyytää tekniseltä toimelta sekä vapaaaika- ja kulttuuritoimelta riskien ja sisäisen valvonnan arvioinnin vuoden 2023 tilinpäätöstä varten helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Hyväksyttiin, ei annettu lisäohjeita.

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KUNNAN TOIMIPISTEISIIN KESÄKAUDELLA 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kesätyöpaikat 20 kpl laitetaan avoimeen hakuun ja ilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä tiedotetaan Vimpelin kouluille sekä nuorisotoimeen.

Hyväksyttiin.

PAIKALLINEN SOPIMUS / NUORTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKA V. 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen nuorten kesätöistä kesäkau-
della 2024 maksettavasta palkasta.

Hyväksyttiin.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN TUKI KAUDELLA 2024

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seuraavin ehdoin:
1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2024) olevan nuoren;
2. Tuki on 210 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2024 toteutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos (esim. nurmikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.-31.8.2024;
3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 2000–2008 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16–24 vuotta);
4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut, kuitenkin vähintään 7 €/tunti, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä;
5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;
6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;
7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen palkkaukseen
8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään
kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2024 poikkeuksena, että
4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen
9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrärahasta säästyvää määrärahaa.
Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 27.3.2024 klo 15.00 mennessä. Lomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kunnanvirastolla. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

Hyväksyttiin.

HALLINTO- JA TALOUSJOTAJAN VALINTA

Lisäksi kunnanvaltuusto valitsi samassa kokouksessaan 29.1.2024 hallinto- ja talousjohtajan virkaan kunnanhallituksen esityksen mukaan yksimielisesti KM ja KTM Eveliina Nokua-Keisasen.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Matkaraportti JPYP:n verkostoitumismatkasta Tarttoon.


 

JÄTÄ KOMMENTTI