Virrat ei lähde hakijaksi Kurjenjärven kunnostushankkeelle

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti ohjauskeskustelun jälkeen maanantaina (29.11.), ettei se lähde hakijaksi Kurjenjärven kunnostushankkeelle.

Taustalla on ollut edellinen hanke, jossa vedenpinnan korkeus on jäänyt toteutumatta.  Rannanomistajat ovat esittäneet useampaan kertaan huolensa kaupungille Kurjenjärven vedenkorkeuden laskusta ja tuoneet esille, että kaupunki lähtisi mukaan luvan hakijaksi hankkeeseen ja hanke saatettaisiin loppuun. Tarvetta veden pinnan nostolle ovat korostaneet viime vuosien kuivat kesät.

Päätettiin myöntää Vilhelmiina ja Sem Keskisen muistorahastosta käytettäväksi vuonna 2022 rahaston johtokunnan esittämiin tarkoituksiin 6000 euroa. Rahaston varoja käytetään Vaskiveden koulun oppilaiden opiskelun ja kasvatustyön edistämiseen. Itsenäisyyspäivän sankarihautojen muistomerkeillä (Virrat ja Killinkoski) puheenpitäjäksi nimettiin Keijo Kaleva.

Seppeleenlaskijoina toimivat Reijo Koskela ja Sanna Kangas. Vapauden ja isänmaan puolesta kaatuneiden muistomerkille seppeleen laskevat Ari Dahlberg ja Eila Kalliomäki. Vakaumuksen puolesta henkensä antaneiden muistomerkille seppeleen laskevat Katja Kotalampi ja Mikko Hänninen.  Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille seppeleen laskevat Johanna Saarinen ja Pentti Tikkanen.

Kaupunginhallitus päätti, ettei se vetoa purkavaan ehtoon rakentamisvelvoitteen suhteen koskien 9.6. 2017 hyväksymäänsä kauppakirjaa. MM-Laatuasunnot Oy on lähestynyt kaupunginhallitusta laaditun kauppakirjan osalta lausuntopyynnöllä, ettei kaupunki vetoaisi purkavaan ehtoon rakentamisvelvoitteiden suhteen. Rakennusyhtiöllä on edelleen tarkoitus rakentaa asuinrakennus kaupungintalon ja paloaseman läheisyydessä sijaitsevalle tontille.

Virtain jäähalli (JR)

Virtain Jäähalli Oy:lle myönnettiin 50.000 euron suruinen avustus koronapandemian vaikutusten kattamiseksi. Kaupunginvaltuusto on aiemmin hyväksynyt avustukselle kyseisen lisämäärärahan.  Avustus on kertaluontoinen ja tarkoitettu helpottamaan yhtiön rahoitusasemaa tilanteessa, jossa yhtiö ei ollut pystynyt varautumaan ennakolta koronan vaikutuksiin. Jatkossa yhtiön tulee pyrkiä luomaan käytännöt toiminnat nopeaan sopeuttamiseen, mikäli vastaavia tilanteita jatkossa tulee. Jäähalliyhtiön suurin osakkeenomistaja on Virtain kaupunki. Perustamisvaiheessa myydyistä 2503 osakkeesta Virtain kaupunki omistaa 2200 osaketta.

Perusturvalautakunnan esityksen pohjalta päätettiin esittää valtuustolle kahden asiakasohjaajan viran perustamista Virtain kaupungille 1.1.2022 alkaen. Virtain kaupungin edustajaksi Vaasa- Seinäjoki-Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmään nimettiin tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki ja varalle kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

Merkittiin tiedoksi Virtain työttömien lahjakirja. Virtain työttömät ry. on lopettanut toimintansa. Yhdistys lahjoittaa jäljelle jääneet varansa Virtain kaupungille pitkäaikaistyöttömien koulutusrahaston perustamiseksi. -jr

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI