Virrat käynnistää hyvinvointialuetta koskevan yhteistoimintamenettelyn- ja neuvottelut.

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (25.10.) käynnistää yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelut koskien Pirkanmaan hyvinvointialueen organisointia, valmistelua ja tietojen luovutusta.

Neuvotteluita käydään ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella. Neuvottelut käydään yhteistyötoimikunnassa. Tietojen luovuttaminen tapahtuu joulukuun alkupuolella.

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikaksi päätettiin kaupungin kirjasto. Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys hoituu entiseen tapaan. Aluevaalien äänestyspaikkana keskustan alueella toimii liikuntahalli. Vaalien ulkomainonta tapahtuu torialueella, opistotalon läheisyydessä ja Killinkoskella, Inkantien varressa.

Hyväksyttiin täyttölupa-anomus Killinkosken päiväkodin päiväkotiavustajan tehtävien muuttamiseksi lastenhoitajan tehtäviksi ajalla 1.11.2021-31.7.2022. Asian käsittelyn yhteydessä Pirjo Ala-Kaarre teki muutoslisäyksen, että varmistetaan lastenhoitajien voivan keskittyä lastenhoidollisiin tehtäviin ja päiväkotiavustajan tehtävät organisoidaan uudelleen. Ala-Kaarteen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Myönnettiin täyttölupa koulukuraattorin (hanketyöntekijä) palkkaamiseen yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen. Virtain kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustuksen oppilas- ja opiskelijahuollon henkilömitoituksen laajentamiseksi vuosille 2021-2022. Myönnetty avustus on 25.000 euroa.

Myönnettiin pitkään valmistelun alla olleelle kirjastotoimenjohtajan viralle täyttölupa 1.1.2022 alkaen. Lisäresurssin myötä kirjaston aukioloaikoja laajennetaan ja myös vaikutusta tullaan näkemään muuallakin kirjasto- ja kulttuuritoimen puolella.

Myöskin toimistosihteerin toimelle myönnettiin täyttölupa. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI