Virrat lähtee Pirkan Taival ulkoilureitinsuunnitelman laatimisen – jos Ruovesi on myös mukana

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina osallistua Pirkan Taival ulkoilureittisuunnitelman laatimiseen Virtain kaupungin alueella olevan reitistön osalta edellyttäen kuitenkin, että myös Ruoveden kunta päättää osallistua suunnitelman laatimiseen.

Ylöjärven kaupunki on käynnistänyt yhteistyötahon kanssa esiselvitystä Pirkan Taival ulkoilureitin kunnosta, jotta se saadaan käyttökelpoiseksi koko reitin osalta. Ylöjärvi on ollut yhteydessä muihin retillä oleviin kuntiin ja esiselvityksessä on esitetty, että Virtain osalta esiselvityksessä ulkoilureittisuunnitelma laaditaan yhtenäisenä Ruoveden kanssa.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen

Virtain osalta reitin pituus tulisi olemaan 45 kilometriä ja Ruoveden 22 kilometriä.  ELY-keskus sitten viime kädessä vahvistaa suunnitelman. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen pitää suunnitelmahanketta positiivisena asiana: -Hienoa olisi, että Pirkan Taival reitti saataisiin koko laajuudeltaan toimivaksi.

Kaupunginhallitus antoi omistajaohjauksenaan Virtain Elinvoimapalvelut Oy:lle, että yhtiö voi suunnitelmien mukaan edetä uuden hallihankkeen toteuttamisessa. Kyseisen yhtiön hallitus on syksyllä päättänyt käynnistää teollisuushallihankeen Nallen kauppatien varteen. Kyse on noin 1200 neliön suuruisesta vastaanottohallista, jossa on valmiit tilat 3- 4 yritykselle. Väliseinät tulevat olemaan liikuteltavat, mikä mahdollistaa monimuotoisen yritystoimen.

Päätettiin myydä Virtain Elinvoimapalvelut Oy:lle teollisuushallia varten Nallen kauppatien varresta, Nallelan peltoalueelta kaksi määräalaa. Hinta on 3€/m2. Määräalojen yhteispinta-ala on n. 7.416 m2.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi käyttötalouden valtionosuuspäätökset vuodelle 2024 ja päätti, että oikaisun tekemiseen ei ole tarvetta. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen sanoo, että Virtain osalta valtionosuudet näyttävät 200.000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on osattu ennakoida. -Merkittävimmät negatiiviset muutokset ovat pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavien, lukiokoulutuksen, ja kansalaisopiston rahoituksessa, joiden osalta merkittävin syy alenemiseen on yksikköjen lukumäärän aleneminen.

Käytännössä meidän talousarvio muodostuu noin 190.000 euroa alijäämäiseksi. Tiukkaa talousarvion seurantaa tulee heti alkuvuodesta pitää, että saadaan suunta käännettyä. Se mitä tässä on puhuttu, että kuntatalous tiukkenee tulevina vuosina. Tämäkin sen näyttää, toteaa Henna Viitanen. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI