Virrat sitoutuu ostamaan mahdollisesti asuntoja uudisrakennushankkeesta

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (21.11.) sitoutua ostamaan Asunto Oy Virtain Essonmäki – nimisestä yhtiöstä kaksi huoneistoa, mikäli huoneistoja on myymättä kolme sen jälkeen kun rakennuskohde on valmis ja hyväksytty käyttöönotettavaksi ja kun hallintoluovutuksesta on kulunut kolme kuukautta.

Mikäli myymättömiä huoneistoja on kaksi, sitoutuu kaupunki ostamaan näistä yhden. Asunto Oy Essonmäen ennakkomarkkinointi käynnistetään alkuvuodesta 2023 ja se päättyy 30.4.2023. Rivitalo rakentuu erinomaiselle paikalle Virtain keskustaajamaan, osoitteeseen Susikuja 2. Taloon tulee kuusi asuntoa. Rakennuttajana on MM Laatuasunnot Oy Seinäjoelta, RS-pankkina toimii Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki ja kohteen markkinoinnista vastaa OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV. Hankkeen toteutumisen nähdään olevan piristysruiske nykyisessä taloustilanteessa koko kaupunkia ajatellen.

Päätettiin muuttaa asianhallintosihteerin virkanimike tiedonhallintosihteeriksi ja myöntää viralle täyttölupa 1.12.2022 alkaen. Kaupunginhallitus myönsi myös seuraavat täyttöluvat kirjastovirkailijan työsuhteelle 3.1.2023 alkaen, Koivurinteen päiväkotiin vahaiskasvatuksen lastenhoitajan vuorotteluvapaasijainen ajalle 2.1.2023-30.6.2023, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 9.1.2023-31.7.2023, varhaiskasvatuksen opettaja ajalle 9.1.2023-31.7.2023 ja kuntouttavan luokan opettajan määräaikaisen vakanssin työntekijän palkkaamiseen kevätlukukaudelle 2023.

Valtuustoaloitteeseen koskien Koivurinteen päiväkodin mahdollista laajentamista esitetään valtuustolle asian merkitsemistä tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. Vuoden 2023 talousarviossa ei ole varausta Koivurinteen päiväkodin laajennukseen. Mahdollinen tarve tulee huomioida vuoden 2024 talousarvion suunnittelun yhteydessä. Tässä yhteydessä tulee selvittää vielä tarkemmin päivähoitopaikkojen määrän todellinen tarve huomioiden 1.1.2023 voimaan tulevan maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutus tarpeeseen.

Pentti Tikkanen (kok.) esitti valtuustoaloitteeseen apuvälinelainauksesta yhteistoiminta-alueella, että aloite pitää vielä palauttaa valmisteluun ja pyytää lausuntoja palveluiden käyttäjiltä esimerkiksi senioriyhdistyksiltä ja vammais- ja vanhusneuvostoilta. Hänen esityksensä kaatui kannattamattomana. Näin ollen valtuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan vastauksen ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Itsenäisyyspäivänjuhlassa kaupungin puheen pitää kaupunginhallituksen 1. vpj. Sanna Kangas. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon jäseneksi Tinka Perämäen ja varalle Tiia Kalliojärven. -jr


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI