Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 21.11.

LUOTTAMUSTOIMEN TOTEAMINEN PÄÄTTYNEEKSI SEKÄ UUDEN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KESKUSVAALI-LAUTAKUNTAAN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
1) toteaa Saija Halmeen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana päättyneeksi hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa
2) valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, ja
3) valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan.

Merkittiin, että Sari Palmu toimi puheenjohtajana tästä pykälästä eteen-
päin.

Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANON MUUTOS TOIMIKAUDEN 2021-2022 LOPPUAJALLE

Kaupunginjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus
1) asettaa Alajärven nuorisovaltuuston toimikauden 2021–2022 loppuajalle seuraavasti:
Vilma Rullpakka, puheenjohtaja
Onni Tallbacka, varapuheenjohtaja
Ella Pesu, sihteeri
Lilja Lehtelä, jäsen
Julia Juoperi, jäsen
Ossi Ranta, jäsen
Oona Maunuksela, jäsen
Ricardo Lindeman, jäsen
Kaapo Yli-Hemminki, jäsen
Marianne Ketonen, jäsen
Tony Lindeman, jäsen
2) esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Vilma Rullpakka.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN AMPUMARATAYHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS HAULIKKORADAN KUNNOSTAMISEEN JA AMPUMAKATOKSEN UUSIMISEEN

Kunnanjohtaja

Alajärven kaupunginhallitus päättää
1) myöntää Järvi-Pohjanmaan ampumaratayhdistys ry:lle 20.000 euron
avustuksen haulikkoradan kunnostamiseen ja ampumakatoksen uusimiseen. Määräraha kohdennetaan Matti Mäkelän perinnöstä.
2) edellyttää, että Järvi-Pohjanmaan ampumaratayhdistys ry raportoi Ala-
järven kaupungille hankkeen toteutumisesta 31.12.2023 mennessä.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN ANKKURITPESIS RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Alajärven kaupungin ja Alajärven Ankkuritpesis ry:n välinen markkinointi-yhteistyösopimus vuosille 2022–2023 on hyväksytty kaupunginhallituksessa
17.1.2022. Sopimuksen mukaan sopimus raukeaa, mikäli Alajärven Ankkuritpesiksen pesäpallon edustusjoukkue putoaa kauden
2022 jälkeen sarjatasoa alemmaksi tai nousee Superpesikseen. Näin ollen
sopimus raukeaa Alajärven Ankkurien pesäpallon edustusjoukkueen Superpesikseen nousun myötä. Rauenneessa yhteistyösopimuksessa on sovittu Ankkuritpesikselle 12.500 euron tuesta / vuosi mainostilaa ja tiettyjä
etuuksia vastaan.
Alajärven Ankkuritpesis ry tarjoaa Alajärven kaupungille 14.10.2022 saapuneessa yhteistyösopimusehdotuksessa seuraavaa markkinointiyhteistyötä
vuosille 2023–2024:
1. ”Pysyvä linkki kuvalla verkkosivuiltamme kaupungin kotisivuille esimerkiksi ylipainehallin varaussivulle hallivuorojen markkinoinnin tehostamiseksi. Arvo 1000 €
2. Halliesitteen sähköpostitus suoraan alueen pesä- ja jalkapalloseurojen
sekä miesten ja naisten Superpesisseurojen päättäjille. Arvo 1000 €
3. Sosiaalisten mediakanaviemme jakelut 5x vuosi esim. ylipainehallin, uimahallin ja liikuntatapahtumien markkinointiin. Arvo 700 €
4. Led-mainontaa Alajärven kaupungista, kaupungin tapahtumista ja lii-
kuntatiloista ympäri vuoden tienvarsimainontana 100 x 6 s /vrk sekä
ABC Alajärven, että VT16 Hoiskon LED-tauluilla. Arvo 2 500 €
5. Kaikkien pelaajien pelipaitojen selkämainos 40×10 cm. Arvo 4000 €
6. Kentänlaitamainos 5 m x 0,90 m takakentällä ja 3 x 0,90 katsomon sisäkaaressa. Arvo 1900 €
7. 4 Superpesispelaajaa tai pelinjohtajaa kaupungin markkinointitehtäviin
messuille/ tapahtumiin kahden työpäivän ajaksi. Arvo 800 €
8. Otteluisännyys sisältäen: aitiopaikat ja ruokailu ottelutauolla 15 henkilölle, yrityksen nimi Torstai- ja Järviseutu-lehden otteluilmoituksessa,
avausheitto ja palkintojen jako. Arvo 1800 €
9. Logo kaikissa otteluilmoituksissa ja kaupungin mainoslinkki Ankkureiden kotisivuilta. Arvo 1500 €
10. Nimitys suurimpien yhteistyökumppaneidemme joukkoon ja kutsut heille kuuluviin verkostoitumis- ja yhteistyötilaisuuksiin sekä täysi Ankkurit-
pesiksen some-näkyvyys (Facebook, Instagram, Twitter ja kotisivut)
Arvo 1500 €
11. A mallin etukentän mainos 500*3000 + RUUTU näkyvyys mainokselle
3000 €
12. RUUTU mainos 5 * kotiottelu 2000 €
13. B poikien superpesis joukkue ja B poikien ykköspesis joukkue sekä
miesten suomensarja joukkue ottavat Alajärven kaupungin myös omien
tukijoiden joukkoon. Kotiotteluissa käyttävät isoa A mallin 500*3000
etukentällä. Arvo yhteensä 1600 €
Alajärven kaupunki maksaa em. yhteistyökohdista Alajärven Ankkuritpesikselle yhteensä 19.500 € /vuosi.

Tämä sopimus raukeaa, mikäli Alajärven Ankkuritpesiksen pesäpallon
edustusjoukkue putoaa kauden 2023 jälkeen sarjatasoa alemmaksi.”

Hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven kaupungin ja Alajärven Ankkuritpesis ry:n välisen yhteistoimintasopimuksen vuosille 2023–2024 sillä
edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto varaa tarvittavat määrärahat vuosien 2023 ja 2024 talousarvioihin.

Kaupunginhallitus

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Antti Joensuu olivat esteellisinä poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 17.20–18.00. Esteellisyyden perusteena Vesa Koivusen osalta perheenjäsenen pelaaminen joukkueessa (intressijäävi) ja Antti Joensuun osalta Alajärven Ankkuritpesis ry:n hallituksen varapuheenjohtajuus (yhteisöjäävi).

Hyväksyttiin.

JÄRVISEUDUN PYÖRÄILYSEURA RY:N LAINAHAKEMUS / KUUDEN TÄHDEN REITTI VALKEALAMPI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Järviseudun Pyöräilyseura ry:lle
tilapäistä, korotonta lainaa Kuuden Tähden reitti Valkealampi -hankkeen
toteuttamiseen ja tilapäiseen rahoittamiseen enintään 19.000 euroa. Laina
maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään kahden viikon
kuluessa ELY-keskuksen suorittamasta hankkeen loppumaksatuksesta.
Hankkeen toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille em.
loppumaksatuspäivän. Lainan myöntämiseen liittyvistä muista käytännön
yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Merkittiin, että vt. hallintojohtaja Henna Matintupa oli esteellisenä poissa
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.01–18.03. Esteellisyyden perusteena puolison jäsenyys Järviseudun Pyöräilyseura ry:n hallituksessa.
Pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn kohdalla piti kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyväksyttiin.

KATUALUEIDEN HANKINTA NIITTYKUMMUN ALUEELTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 6,885 suuruisen määräalan asemakaavan mukaista katualuetta
Alajärven Osuuspankilta tilasta Niittykumpu RN:o 5-401-5-1106 kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Kaupan toteutuminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden
2023 talousarvioon 55.712 €:n määrärahavarauksen Alajärven Osuuspankin omistamien katualueiden hankkimiseen.

Kaupunginhallitus

Merkittiin teknisenä korjauksena ha luvun 6,885 perään.

Pentti Joensuu esitti, että asia palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään, onko 2000-luvulla voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki vaikut-
tanut maiden haltuunottoon.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä Pentti Joen-
suun esitys. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin-hallituksen hyväksyvän Pentti Joensuun esityksen.

ELINVOIMAJOHTAJAN VALINTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupungin-
valtuustolle elinvoimajohtajan virkaan valittavaksi Jaakko Aningon ja varalle Maria Ahvenniemen.

Jaakko Aninko täyttää hakuilmoituksessa olleen koulutusvaatimuksen (KtM
ja KM). Haastattelun ja viran yleisten nimitysperusteiden perusteella (kyky,
taito, koeteltu kansalaiskunto) Jaakko Aningolla katsotaan olevan viranhoidon kannalta parhaimmat henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuus
tehtävään. Virkavalinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI