Virroilla jälleen ylijäämäinen tilinpäätös

0
(JR/J-Pnews)

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (25.3.) pitämässään kokouksessaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kesäkuussa.

Vuosi 2023 toteutui alkuperäistä talousarviota positiivisempana. Tilikauden tulos on 1.911.518,41 euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.735.475,66 euroa. Viime vuoden tilinpäätös on ensimmäinen, jossa mukana ei ole enää hyvinvointialueelle siirtyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluja, joten tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien tilinpäätösten kanssa.

Viime vuoden positiiviseen tulokseen vaikuttivat merkittävimmin talousarviota korkeampina toteutuneet toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet, joihin kohdistui kertaluonteisia eriä. Niin sanotun ”verohännän” positiivien vaikutus vuoden 2023 verotuloihin oli noin 1,4 milj. euroa, joka aiheutui vuoden 2022 verotulojen tilityksestä vuoden 2023 puolella vanhoilla, korkeammilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla. Myös valtionosuuksiin sisältyi ”valtionosuushäntä”, joka aiheutui sotesiirtolaskelmien päivittymisestä loppuvuonna 2023 kuntien näkökulmasta heikommaksi kuin vuoden 2023 valtionosuuksia määriteltäessä arvioitiin.  Tämän suuruus oli noin 0,981 milj. euroa.

Verotuloista kunnallisvero ja kiinteistövero ylittivät talousarvion, mutta yhteisövero puolestaan alitti talousarvion. Viime vuoden osalta menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupungin ulkoiset menot kasvoivatkuntaan jääneen toiminnan osalta noin 6,9 % (1,7 milj. euroa). Menoja kasvattivat erityisesti työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä energiamenojen kasvu.

Investointeihin käytettiin vuonna 2023 rahaa bruttona 3,2 milj. euroa. Viime vuoden merkittävin investointi oli Virtaintien peruskorjaus. Muilta osin investoinnit kohdistuivat ylläpitoinvestointeihin ja maa-alueiden ostoon. Tilikauden aikana ei nostettu uutta lainaa vaan lainoja lyhennettiin yhteensä n. kolmella miljoonalla eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä laski 2327 euroon/asukas (v. 2022, 2732 euroa/asukas). Vertailussa Virtain lainamäärä on edelleen Manner-Suomen kuntien keskiarvoa 3378 euroa/asukas alhaisempi.

Virtain väkiluku oli 31.12.2023 ennakkotietojen mukaan 6274 (31.12.2022, 6395). Väestö väheni 121 asukkaalla. Lapsia syntyi 32. Virroilla on vuodesta 2020 ollut elinvoimapaketti veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Vuoden 2023 alusta siihen lisättiin uutena elementtinä maksuton varhaiskasvatus.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen

Virtain kaupungin kuntatalous on ollut perinteisesti vahva. Myös kaupungin peruspalvelut on saatu pidettyä hyvällä tasolla. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että talous on edelleen tasapainossa ja ylijäämääkin on puskurissa 23,4 milj. euroa.

-Taloutta on kuitenkin tasapainotettava tulevina vuosina. Kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat haasteelliset, valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja talouden tasapainottaminen vaatii huomiota. On keskeistä välttää uusia pysyviä menojen lisäyksiä, pohtia tulojen lisäystä ja miettiä keinoja toiminnan tehostamiseksi, tiivistää talouteen liittyviä toimenpiteitä kaupungin näkökulmasta Henna Viitanen.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen jakaa kiitosta hyvästä taloustilanteesta. – Kiitos vahvasta taloustilanteesta kuuluu päättäjille ja kaupunkikonsernin työntekijöille. Jatketaan hyvää yhteistyötä myös tulevaisuudessa, Henna Viitanen toivoo. -jr 

JÄTÄ KOMMENTTI