Musiikki- ja gastronomiafestivaali Soinilliselle 5.000 euroa ehdollisesti

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 25.3.2024

Kokouksen alussa hyväksyttiin rantayleiskaavan muutos, osa-alue I: Iiroonjärvi, Paskolampi ja Onkilampi. Samassa yhteydessä kumottiin Parviaisen osayleiskaava. Asiaa oli esittelemässä Pekka Kujala Plandea Oystä. Asia viedään edelleen valtuuston päätettäväksi. Soinin kunta ei myönnä kaavamuutosta Matosuon turvetuotantoalueen laajennusalueelle Sikosuolla. Myöskään Arpaisten reittiä ei tulla siirtämään. Ely-keskus on antanut aiheesta samansuuntaisen lausunnon. Lisäksi vaaditaan Neova Oy:tä ennallistamaan alue, jolla on toimittu luvatta.

Soinin kunnan omistamien omakoti-, pientalo- ja rivitalotonttien hinnat yhdenmukaistetaan 1.7.2024 alkaen. Omakotirakentamiseen soveltuvien AO- ja AP- tonttien neliöhinta on jatkossa 2€/m2 sisältäen tontilla mahdollisesti sijaitsevan puuston, sekä rivitalorakentamiseen soveltuvien AR-tonttien hinnaksi 5€/m2 sisältäen tontilla mahdollisesti sijaitsevan puuston. Omakotitontteja on mahdollista ostaa kaksi vierekkäistä, jolloin vesi- ja viemäriliittymät hinnoitellaan niin että lisätontin osalta liittymien hinnasta tulee maksuun 50%.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ylitykset ja alitukset esitetysti. Tilinpäätös esitetään
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lopullinen tulos vuodelta 2023 on 1 234 570 euroa
ylijäämäinen. Tilinpäätökseen liittyy tiiviisti myös henkilöstöraportti, joka hyväksyttiin.
Koulutussuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2024. Hyväksytty koulutussuunnitelma on edellytyksenä koulutuskorvauksen (Työllisyysrahasto) saamiselle.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta tuli hyväksyttäväksi englannin ja ruotsin kielen lehtorin
virkanimikkeen muuttaminen englannin kielen lehtoriksi. Samalla myönnettiin täyttölupa vakituiseen virkaan 1.8.2024 alkaen. Satumetsä ryhmis tullaan lopettamaan 31.7.2024 mennessä, koska lapsimäärä tippuu. Koko varhaiskasvatus tullaan keskittämään päiväkodille.

Kunnan talousarvioon vuodelle 2024 on varattuna tilapäisrahoitukseen 30 000 euroa. Kuitenkin tarve on 150 000 euroa, jotta Soinin Sisu, Parviaisen kyläyhdistys, sekä Saurun seudun maa- ja kotitalousseura pystyvät toteuttamaan hankkeitaan. Lisämäärärahan tarve viedään vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Musiikki- ja gastronomiafestivaali haki tapahtuma-avustusta 5 000 euroa. Se myönnetään ehdollisena ja vastikkeellisena. Eli mikäli tapahtuma saa vielä muuta rahoitusta, ei tätä rahoitusta myönnetä. Lisäksi rahoituksen saamisen edellytyksenä on maksuton tapahtuma esim. Kotivaarassa, josta virkamiehet neuvottelevat tarkemmin.

Kuntayhtymä Kympille myönnettiin 50 000 euron määräraha TE2024-uudistuksen
muutoskustannuksiin. Edellytyksenä on, että muut jäsenkunnat tekevät yhtäpitävän päätöksen.

Tiedoksi merkittiin jo usean kunnan tekemä päätös asiasta. Lisäksi tiedoksi merkittiin tulleet
pöytäkirjat ja päätökset, sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston vuosikertomukset.

Hallintojohtajan viransijaisuusjärjestelyt ovat valmisteilla. Ennen varsinaista päätöstä sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja henkilöstöjohtaja Kati Tiala.

Muissa asioissa keskusteltiin Geoparkista. Kanta liittymiseen on edelleen negatiivinen.

Kunnanhallitukselle myös kerrottiin kunnan harjoittelijoista, sekä tulevista kesätyöntekijöistä.
Nuorille osoitetut kesätyöpaikat on ollut haussa, joista tehdään päätökset lähiaikoina. Yrityksille ja yhdistyksille avataan mahdollisuus hakea kesätyöpaikkatukea nuorten työllistämiseen. Hakuaika on 25.3.-19.4.2024.

Soinin kunnan ja kunnanjohtaja Maija Pihlajamäen välinen johtajasopimus hyväksyttiin. 

JÄTÄ KOMMENTTI