Virroilla ollaan hyväksymässä Elinvoimalupaus

0
(JR/J-Pnews)
Jarkko Ruohola
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (27.11) osaltaan hyväksyä Elinvoimalupauksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Suomen Yrittäjät kannustavat yrittäjäyhdistyksiä yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa alle kirjoittamaan Suomen Yrittäjien laatiman Elinvoimalupauksen, joka on yhteinen kannanotto sekä lupaus sille, että paikkakunnalla edistetään aktiivista, yritysystävällistä ilmapiiriä.

Virroilla on Elinvoimalupausta valmisteltu kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Virroilla Elinvoimalupauksen painopisteet ovat toimiva vuoropuhelu, sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit, yrittäjämyönteiset hankinnat, yritysvaikutusten arviointi, yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistäminen, yrittäjyyteen kannustaminen ja Virtain vetovoiman lisääminen. Virroilla on tavoitteena Elinvoimalupauksen toteutumisen suhteen, että näitä lupauksia seurataan kerran vuodessa pidettävässä kaupungin johdon ja yrittäjäyhdistyksen välisessä kokouksessa.

Valtuustolle esitetään, talousjohtajan virantoimitusvelvollisuus muutetaan talous- ja hallintojohtajan virkaan toiminnan uudelleen järjestelyn vuoksi. Samalla hallintojohtajan virka lakkautetaan. Myös hallintosihteerin virantoimitusvelvollisuutta esitetään muutettavaksi hallintosihteerin virkanimikkeen muuttamiseksi hallintopäälliköksi. Muutokset asutuvat voimaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää lakkauttaa hallintojohtajan viran ja päättää muuttaa talousjohtajan virkanimikkeen hallinto- ja talousjohtajaksi.

Päätettiin myöntää seitsemään erilaiseen työtehtävään täyttöluvat, joista valtaosa sijaisuuksia tai muuten määräaikaisia.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallitukseen jäseneksi toimikaudelle 2023-2025 ehdotetaan nimettäväksi Pentti Tikkanen

Valtuustoaloitteeseen ryhmäperhepäiväkodin perustamiseksi Liedenpohjaan merkittiin tiedoksi ja todettiin, että sivistyslautakunta ei ole tehnyt esitystä kaupunginhallitukselle tai edelleen valtuustolle lisämäärärahan myöntämiseksi Liedenpohjan ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen.

Hallintosäännön mukaisesti sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen järjestämisestä talousarvion puitteissa. Valtuusto ei päätä yksikön perustamisesta, vaan siitä, myönnetäänkö se rahat vai ei. Näin ollen asia palautuu uudelleen sivistyslautakunnan käsittelyyn. -jr


Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI