Virroille valittiin varhaiskasvatuksen strategiatyöryhmä

0
Virtain kaupungintalo

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi keskiviikkona (13.3) varhaiskasvatuksen strategiatyöryhmän, johon valittiin viranhaltijoista kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala, varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala ja erityisopettaja Riitta Vuorinen sekä luottamushenkilöistä Pirjo Ala-Kaarre, Markus Koro ja Sanna Viitanen.

Lisäksi lautakunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään oman ehdokkaansa työryhmään. Nyt nimetyn työryhmän ensisijainen tavoite on varhaiskasvatusstrategian luominen seuraavan 3-5 vuoden ajalle.

Varhaiskasvatuksen toimintaverkon kesäajan suluista päätettiin siten, että Killinkosken päiväkoti ja myös Kotalan ja Vaskiveden ryhmäperhepäiväkodit ovat suljettuna 1.7.2024-31.7.2024 välisenä aikana.

Lautakunta päätti anoa kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta talousarviovuodelle 2024 lisämäärärahaa lasten päivähoidon-tulosalueelle päiväkotitoimintaan 168.540 euroa.-jr 

JÄTÄ KOMMENTTI