Virtain kaupungihallituksen päätöksiä

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virrat ei lausu tässä vaiheessa enempää Kihniön Myyräkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (15.8.) merkitä tiedoksi Kihniön kunnan Myyräkankaan tuulivoimapuistoa koskevan kaavoituksen vireille tulon ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lisäksi päätettiin, ettei kaupunginhallitus näe lausua tässä vaiheessa asiasta enempää.

Kokouksessa Pirjo Ala-Kaarre (ps.) toi esille, että suunniteltu Myyräkankaan tuulivoimapuisto tulisi sijaitsemaan todella lähellä loma- ja asuinrakennuksia (myös Virtain puolella olevia) ja näin ollen esitän, että Virrat lausuu kielteisen kannan tuulivoiman rakentamiseksi kyseiselle alueelle. Ala-Kaarteen esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Päätettiin tarkistaa Ahjolan teollisuusalueen tonttihintoja siten, että jatkossa hinnat ovat 2,0 euroa neliömetriltä.

Päätettiin hyväksyä Ukraina-projektin (1.5.-31.12.2022) kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken. Virtain osuus projektin kustannuksista on 1535 euroa.

Merkittiin tiedoksi muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022.

Virroille on tulossa lisää rahaa 214.000 euroa. Todettiin myös, ettei oikaisuhakemukseen ole tarvetta. Hyväksyttiin henkilöstön siirtosopimus koskien henkilöstön siirtymistä Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Virtain kaupungilta on siirtymässä noin 30 työntekijää ja viranhaltijaa hyvinvointialueelle.

Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2022-2023 nimettiin kaupunginjohtaja Henna Viitanen. Myönnettiin seuraavat täyttöluvat: Henkilöstösihteeri 1.12.2022 alkaen, määräaikainen projektityötekijä 30.9.2024 saakka ja avustava kirjanpitäjä.

Valtuustoaloite joustokaukalon saamiseksi Erkan Areenalle esitetään valtuustolle aloitteena loppuun käsitellyksi. Jäähalliyhtiö on hakenut joustokaukalohankintaan avustusta.

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirastolta on hanketta varten saatu 23.000 euron avustus. Sen käyttöaika on vuoden 2024 loppuun. Nyt mietitään, miten hanke toteutetaan ja sen toteuttamista on siirretty ensi vuodelle. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että kaupungin osalta hanketta tullaan käsittelemään vuoden 2023 talousarvion yhteydessä, jos avustushakemus kaupungille tulee.

Jäseneksi verotuksen oikaisulautakuntaan 2023-2027 esitetään talousjohtaja Kaisa Jaatista.

Tiedoksi saatettiin, että yritys- ja markkinointi koordinaattorina on maanantaina aloittanut Maarit Toroskainen. Hän on toiminut aiemmin Virtain 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana.

Virtain työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 7,8 prosenttia.

Talousarvion toteuma kesäkuun lopussa osoittaa, että ylijäämä ennuste on noussut 1,9 milj. euroon.

Kesäkuussa Virroille oli muuttanut 15 henkilöä. Tämä näkyy myös koulujen oppilasmäärässä. -jr


 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI