Virtain kaupunginhallituksen esitys – Liedenpohjan koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2023 alkaen

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (30.1.) esittää kaupunginvaltuustolle Liedenpohjan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen.

Kaupungin sivistyslautakunta oli aiemmin äänestyksen jälkeen päättänyt esittää koulun toiminnan jatkumista normaalisti ja kaikille kylille ja kyläkouluille laaditaan pitkän tähtäimen kehittämisstrategiat osaksi Virtain kaupungin visiota 2030 Virtain kaupungin ja kylien toimijoiden kanssa.

Virtain kaupungin kaupunginvaltuusto on periaatepäätöksellään linjannut, että kouluverkkotarkastelussa yksittäisen koulun lakkautus otetaan kaupunginvaltuuston tarkasteluun siinä vaiheessa, kun oppilasmäärä jää ennusteiden valossa, esiopetusikäiset mukaan lukien, pysyvästi alle 20 oppilaaseen.

Oppilasennusteen mukaan Liedenpohjan koulun oppilasmäärä jää lukuvuodesta 2023-2024 alkaen alle tarkastelurajan. Oppilasennusteiden mukaan Liedenpohjan koulun oppilasmäärä syksyllä 2023 olisi 17 oppilasta ja syksyllä 2015 15 oppilasta. Koulun lakkauttamista on valmisteltu viime vuoden tammikuusta lähtien.

Kaupunginjohtaja Henna Viitasen mukaan on tehty hyvää valmistelutyötä asian johdosta. -On järjestetty mm. kaksi yleisötilaisuutta, joihin on kaikilla ollut vapaa pääsy. Sen lisäksi on kuultu vanhempia ja koulua käyviä oppilaita. Selvityksessä on mietitty paitsi taloudellisia, että myös pedagogisia asioita, mitkä liittyvät tähän koulun lakkauttamiseen.

Esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että esittelijänä hän ei ole sidottu sivistyslautakunnan esitykseen ja hänen esityksensä perustuu kaupunginvaltuuston tekemään periaatepäätöksen, että kouluverkkotarkastelussa yksittäisen koulun lakkautus otetaan huomioon, kun ennusteiden valossa oppilasmäärä jää pysyvästi alle 20 oppilaaseen. Tällä mennään.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja Pirjo Ala-Kaarre esitti että, koulun lakkauttamis-asiassa toimittaisiin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Ala-Kaarteen esitys raukesi kannattamattomana.

Liedenpohjan koulun lakkauttaminen on esillä Virtain kaupunginvaltuustossa helmikuun 20. päivänä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi käyttötalouden valtionosuuspäätökset vuodelle 2023 ja päätti ettei oikaisuun tekemiseen ole tarvetta. Valtionosuuksia on tulossa noin 320.000 euroa ennakoitua enemmän.

Merkittiin tiedoksi valtuustoaloite senioritalo Virroille ja esitetään valtuustolle, että se merkitsee asian loppuun käsitellyksi. Pentti Tikkanen esitti, että Virtain kaupungin toimesta päivitetään senioritalon suunnitelmat ja kustannuslaskelmat vastaamaan yhteisöllisen asumisen vaatimuksia. Hän ei saanut kannatusta.

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuma joulukuun lopun tilanteen mukaan.  Ennusteiden valossa ylijäämä olisi noin +3,1 miljoonaa euroa.  Ennusteesta puuttuu kuitenkin vielä jaksotuksia sekä poistoja vuonna 2022 valmistuneiden investointien osalta.

Myös ostolaskuja, mukaan lukien kalliin hoidon tasaus, puuttuu vielä toteutumasta. Tulos tulee olemaan kahden miljoonan paremmalla puolella. Verotulojen toteuma oli 1,5 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi, millä on merkittävä vaikutus positiiviseen tulokseen. – jr 


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI