Virtain kaupunginhallitus | Keiturinsalmen asemakaava nähtäville

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (26.9) yksimielisesti Keiturinsalmen asemakaavan vastineet ja kaavaehdotuksen ja asetti asemakaavan nähtäville. Kaavaehdotuksesta on aiemmin poistettu yhteissaunat.

Aiemmin esillä olleesta asemakaavan muutoksesta koskien VL-alueita saatiin luonnoksesta yksi kommentti ELY-keskukselta. ELY-keskus pitää hyvänä asiana, että asemakaavan muutoksessa poistettiin  virkistysalueille merkityt saunojen rakennusalat siten, että ranta-alueelle jää rakentamatonta aluetta ja vapaa pääsy rantaan. Kyseinen kaava koskee Keiturinsalmen uusia tontteja. Yksimielisesti hyväksyttiin myös Vaskiveden ranta-asemakaavan muutosta koskien Sarvansaaren ja Orasalmen osa-alueita ja siihen saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet. Kaupunginvaltuustolle esitetään Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti sitoutua osallistumaan Pirkanmaan kuntien yhteisen TE-palveluja koskevan palvelustrategian laadintaan ja siitä syntyviin kustannuksiin päätöksenperusteluissa esitetyllä tavalla sekä valtuuttaa Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelujen hallinnoimaan palvelustrategiatyön valmisteluprojektia mukaan lukien asiantuntijapalveluiden hankkiminen.

Pirkanmaan Voimia Oy:n osakaskokousedustajaksi nimettiin talousjohtaja, oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen. Eroa pyytäneen Tapani Heinosen tilalle vanhusneuvostoon nimettiin kaupunginhallituksen edustajaksi Eila Kalliomäki ja varalle Tapani Heinonen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Myyräkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitussopimuksen. Abo Wind Oy jättänyt Virtain kaupungille tammikuussa 2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Myyräkankaan alueelle.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti keskustelun yhteydessä, ettei kaavoitussopimusta hyväksyttäisi. Ala-Kaarteen ehdotus raukesi kannattamattomana. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Keuruun kaupunki on pyytänyt maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen jäsenkunnilta lausuntoa 1.11.2022 mennessä vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI