Virtain kaupunginhallitus kokousti – lisää opettajia yhtenäiskouluun

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina 15.3. käynnistää Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen koskien neljää kiinteistöä.

Lisäksi päätettiin laittaa ranta-asemakaavan muutosluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi sekä pyytää muutoslausunnot seitsemältä eri taholta. Asemakaavan muutosta on hakenut yksityinen yritys. Muutoksella rakennuspaikkojen määrä ei kasva, mutta rakennusoikeuden määrä lisääntyy.

Valtuustolle esitetään kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksymistä. Hallintojohtaja Henna Viitaselle myönnettiin virkavapaata kaupunginjohtajan viran koeajan ajaksi.

Päätettiin myöntää Padel Club Virrat ry:n 39762 euron suuruiselle välirahoitukselle jatkoaikaa 31.12.2023 saakka. Jatkoajan tarpeen syynä on ELY-keskuksen kielteinen rahoituspäätös POKO ry:n puoltavasta lausunnosta huolimatta. Yhdistys on valittanut päätöksestä Hämenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valtuustolle esitetään kahden esiluokanopettajan viran perustamista opetustoimeen. Virtain uusi yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa ensi syksynä, jolloin esiopetus siirtyy yhtenäiskoulun alaisuuteen. Yhtenäiskouluun ilmoittautui 29 lasta, josta muodostetaan kaksi opetusryhmää. Näin ollen kaupungin opetustoimeen tulee perustaa kaksi esiluokan opettajan virkaa, joiden virantoimituspaikka työsuhteen alkaessa on Virtain yhtenäiskoulu. Uusille viroille myönnettiin täyttölupa, jos valtuusto päättää perustaa virat. Päätettiin myöntää määräaikaiset täyttöluvat lukuvuodelle 2021-2022 kahdelle luokanopettajalle Kotalan ja Killinkosken kouluille ja yhdelle luokanopettajalle Liedenpohjan koululle seä yhdelle kiertävälle laaja-alaiselle erityisopettajalle.

Valtuustolle esitetään uuden sosiaaliohjaajan viran perustamista lastensuojeluun 1.5.2021 alkaen ja myönnettiin täyttölupa, jos valtuusto perustaa viran. Hallinto-ja talousyksikön tehtäväjärjestelyistä päätettiin siten, että talousjohtaja Kaisa Jaatinen määrättiin toimimaan suostumuksensa mukaisesti oman virkansa ohella hallintojohtajan viranhoitajana (oto hallintojohtaja) hallintojohtajan virkavapaan aikana ja hänelle maksetaan hallintojohtajan tehtäväkohtainen palkka oto. hallintojohtajana toimimisen ajan. Henkilöstöpäällikkö määrättiin toimimaan jatkossa suostumuksensa mukaisesti palkkalaskennan lähiesimiestehtävissä. Osastopäällikkö tekee päätöksen tehtäväkohtaisesta palkasta. Muutokset tulevat voimaan 18.3.2021 alken.

Valtuustolle esitetään tilinpäätöksen 2020 talousarviopoikkeamien hyväksymistä. Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ylittyi ainoastaan tarkastuslautakunnalla. Lisäksi liikelaitos Marttisen tulostavoite +20.000 euroa ei toteutunut. Tulosalueilla ylityksiä tuli perusturvalautakunnalla, sivistyslautakunnalla ja teknisellä toimella, mutta kokonaisuudessaan kuitenkin nämä pysyivät talousarvion raameissa. Näillä näkymin  päästään plussalle 2,4 milj. euroa. Virtain työttömyysaste oli 10,5 prosenttia tammikuun lopussa. -jr


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI