Virtain kaupunginhallitus – Ukrainan kriisille humanitaarista apua 30.000 euroa

0
(JR/J-Pnews)

uriJarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus esittää kaupungin-valtuustolle: Ukrainan kriisille humanitaarista apua 30.000 euroa

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (14.3) esittää kaupunginvaltuustolle 30.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Ukrainan kriisin vuoksi humanitaarisiin tarkoituksiin avattavalle kustannuspaikalle. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Virroilla voi olla tarvetta kyseiselle rahoitukselle sota-alueelta saapuvien ihmisten päivittäisen elämän, ruoka-avun, lääkkeiden ja majoituksen kustantamiseen. Virroilla on kartoitettu hätämajoitustiloja ja pidempiaikaisten turvapaikan hakijoiden majoitusta.

Kaupunginhallitus päätti Kihniön kunnan lausuntopyynnöstä koskien Mäntyperän Tuulivoimapuisto Oy:n energiapuiston osayleiskaavan vireille tulosta, ettei Virtain kaupungilla ole lausuttavaa hankkeesta. Kyseinen tuulipuistohanke sijaitsee noin 7,5 km:ä Kihniön keskustasta länteen, joten se ei ole Virtain rajan tuntumassa.

Päätettiin käynnistää Keiturinsalmen asemakaavan muutos koskien VL-aluetta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen 6-3 esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Aimo Mäkinen (kesk.) ehdotti, että yhteissaunat säilytetään kaavassa ja eikä kaavan muutoksen laatimista käynnistetä. Aimo Mäkisen vastaehdotusta kannattivat Mikko Hänninen (sd.) ja Eila Kalliomäki (sd.). Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta myyntiin tulossa oleviin ei-omarantaisiin tontteihin. Ne myydään ilman yhteissaunoja.

Valtuustolle esitetään 95.000 €:n lisämäärärahan myöntämistä Kitusenkulman hulevesiviemäröinnin toteuttamiseksi ja 77.150 €:n lisämäärärahaa ohjelmistolisenssit-hankintaan.

Virtain 4H-yhdistykselle myönnettiin 15.000 €:n koroton välirahoitus 31.12.2023 saakka Linkki-hankkeen maksuliikenteen sujumiseksi ja toteuttamiseksi.

Päätettiin antaa omistajaohje Virtain Elinvoimapalvelut Oy:n yhtiökokousedustajalle, että yhtiön hallituksesta eronneen jäsenen Riitta Mäen tilalle nimettäisiin Pirjo Ala-Kaarre.

Päätettiin hylätä kiinteistökaupan purkamiseen liittyvä oikaisuvaatimus ja pitää voimassa 7.2.2022 tekemä päätös. Jyri Alajoki on tehnyt oikaisuvaatimuksen kyseiseen kaupunginhallituksen päätökseen. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että Virtain kaupungin tulisi korvata 50% kiinteistö ylläpidosta sekä kaupanteosta aiheutuneista kuluista sisältäen vesi- ja sähköliittyminen kulut, kiinteistöveron sekä lainhuuto- ja kaupanvahvistuskulut. Korvattavaksi summaksi on näiden osalta esitetty 5.000 €. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI