Virtain kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä runsaan 200.000 euron lisämäärärahat

0
Kaupunginvaltuuston 17 jäsentä kokousti maanantai-iltana paikan päällä valtuustosalissa. Muut valtuutetut osallistui teamsin välityksellä kotoaan.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginvaltuusto myönsi maanantai-iltana (21.3) pitämässään kokouksessa kolmeen kohteeseen lisämäärärahoja yli 200.000 euroa.

Ennen kaupunginvaltuuston kokousta luovutettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit kaupunginhallituksen aiemmalle puheenjohtajalle Tuula Mäntysalmelle. rakennusmestari Antti Salmiselle ja luokanopettaja Ari-Pekka Harjulle.

Kitusenkulman hulevesiviemäröinnin toteuttamiseen myönnettiin 95.000 euroa. Ohjelmistolisenssien hankintaan tuli 77.150 euroa lisää. Ukrainan kriisin humanitaarisiin tarkoituksiin käytettäväksi paikallisesti Virroille mahdollisesti saapuvien turvapaikanhakijoiden avustamiseksi myönnettiin 30.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2021 negatiiviset talousarviopoikkeamat. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoi ennen päätöksen hyväksymistä, että nyt käsittelyssä on tulosalueen ylitykset, joita oli perusturvalautakunnalla, sivistystoimella ja teknisellä lautakunnalla. Merkittävimmät ylitykset olivat sosiaalityössä ja koti- ja vanhuustyössä. Sosialityössä erityisesti asiakaspalveluiden ostot ylittyivät. Kyseessä on menoerä, jota on vaikea arvioida ja muutoksia saattaa tulla nopealla aikataululla.

Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ei ylittynyt millään toimielimellä. Tilinpäätös vuodelta 2021 tulee olemaan tilinpäätössiirtojen jälkeen noin kaksi miljoona euroa ylijäämäinen. Merkittävin positiiviseen tulokseen vaikuttanut tekijä oli verotulojen toteutuminen noin kaksi miljoonaa euroa talousarviota korkeampana.

Valtuustokäsittelyyn tulleiden valtuustoaloitteiden kohdalla keskustelua aiheutti valtuustoaloite, joka koski Liikelaitos Nuorisokeskus Marttisen muuttamista osakeyhtiöksi. Valtuutettu Pentti Tikkanen (kok.) kertoi, että kaupunginhallituksessa ei juurikaan syvällisemmin keskusteltu aloitteesta. Jätin tarkoituksella keskustelun tähän valtuuston kokoukseen, jos se tätä kautta edistäisi paremmin Nuorisokeskus Marttisen tulevaisuutta ja saisi aikaan pohdintoja.

Hän esitti asiasta kahta näkökulmaa. -Tuleeko kunnan toiminnassa noudattaa kuntalakia. Tämä testattiin vähän aikaa sitten teollisuushallien kohdalla, jossa hallinto-oikeus vaati yhtiöittämistä, kun sitä ei vapaaehtoisesti tehty. Kun aloitteessa esitettiin, että liiketoiminnanosuus Marttisen liikevaihdosta oli 2019 yli 35 prosenttia.

Laki edellyttää, että toiminta on yhtiöitettävä, mikäli liiketoiminta vapailla markkinoilla ei ole vähäistä. Laissa ei määritellä, mikä on vähäistä, mutta yleisen tulkinnan mukaan raja kulkee kymmenessä prosentissa. Onko Virtain kaupungin toimintatapa se, että odotetaan hallinto-oikeuden päätöksiä ja vasta sitten toimitaan lain edellyttämällä tavalla, heitti ilmaan kysymyksen Pentti Tikkanen.

Pentti Tikkasen toinen näkökulma liittyy Marttisen tulevaisuuteen. – Käsitykseni mukaan Marttinen tarvitsee toisen tukijalan selvitäkseen tulevaisuuden haasteista. Pelkästään avustusten varassa on riskialtista rakentaa tulevaisuutta. Marttisella on ainutlaatuiset mahdollisuudet toimia myös matkailuyrityksenä. Siitä kertoo jo huomattava liki 600.000 euron liikevaihto vuonna 2019. Marttisella on ylivertainen infra ja organisaatio toimia matkailun veturina Virroilla, jos tahdotaan.

Tämä edellyttää matkailutoiminnan yhtiöittämistä. Nuorisotoimi voi jatkaa edelleen liikelaitoksena, jos näin halutaan. Kysymys on kirjanpidon eriyttämisestä, joka jo nyt lienee käytäntö, kertoi Pentti Tikkanen. Tikkasen puheenvuoro aiheutti keskustelua muutaman valtuutetun toimesta, joista osa oli Tikkasen näkemyksen kannalla Marttisen yhtiöittämiseksi.

Valtuustolle jätettiin neljä valtuustoaloitetta.  Pentti Tikkanen (kok), esittämässä ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa toivotaan kaupunginhallituksen käynnistävän kaavoitusprosessin tuulivoimapuistohankkeiden eteenpäin viemiseksi Virroilla. Aloitteessa on tuotu esillä puistopaikoiksi Kummunmäkeä ja Kauniskangasta. Virtain sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän jättämässä aloitteessa toivotaan Virtain joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä.

Tämä merkitsee, että kaupunki selvittää Virtain saavuttavuutta parantavien bussi-yhteyksien kustannuksia ja tarvetta sekä niiden erilaisia hankinta- ja rahoitusvaihtoehtoja. Selvityksessä tulee huomioida myös kokoajan enemmän kehittyvät itseohjautuvat bussit. Selvitysten jälkeen tulee tehdä parhaaksi katsotut hankinnat, joille tehokkaimmin parannetaan joukkoliikenneyhteyksiämme ja pidetään kaupunkimme tiiviissä yhteydessä Suomen kasvukolmioon (Tampere, Helsinki ja Turku). Vasemmistoliitto jätti aloitteen varautumisesta tuleviin energia-, ympäristö ja ilmastomuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteessa toivotaan Virroilla kasvavan lapsiluvan johdosta, että voitaisiinko Koivurinteen päiväkotia laajentaa. Jos varhaiskasvatus saataisiin keskitettyä mahdollisimman hyvin keskustan alueella samaan rakennukseen, olisi siitä huomattavaa synergiaetua niin varhaiskasvatustyöhön kuin sitä tukeviin palveluihin. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI