Virtain kirkkovaltuusto kokousti | Tilinpäätös ylijäämäinen

0
Virtain kirkkovaltuusto aloitti kokouksen laulamalla Suvivirren.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews

Virrat

Virtain seurakunnan tilinpäätös selvästi ylijäämäinen

Virtain kirkkovaltuusto hyväksyi suuremmitta puheita seurakunnan viimevuoden tilinpäätöksen ja taseen ja myönsi taloudesta vastanneille vastuuvapauden torstaina. Tilinpäätös oli ylijäämäinen runsaat 134.000 euron verran. Vuosikate oli runsaat 235.000 euroa.

Vuosikatetta paransivat toimintatuottoihin sisältyvä kiinteän omaisuuden myyntivoitto runsaat 77.500,00 euroa. Koronan aiheuttamat toiminnan muutokset ovat aiheuttaneet kokonais-kustannusten reilun alituksen talousarvioon verrattuna(runsaat -119.000,00 euroa). Kirkollis-verotulot  alittuivat  vajaat 18.000,00 euroa talousarvioon verattuna. Investointiosan kustannus-arvio vuodelle 2020 oli yhteensä 42.000,00 euroa ja toteuma oli runsaat 25.000,00 euroa.
Vs. kirkkoherra Jukka Taskinen avasi  viime vuoden seurakunnallista toimintaa yleiskatsauksessaan seuraavasti koronan näkökulmasta- Tämä seurakuntalon yläsali on ollut suurimman osan ajasta ihan tyhjänä. Jotakin äärinmäisen olennaista on puuttunut ja sen  on varmasti useat virtolaiset kokeneet kipeänä asiana. Me emme ole tähän asiaan voineet puuttua rajoitusten voimassa ollessa.
Vs. kirkkoherra Jukka Taskinen antoi kiitosta.- Kun Anssi aloitti somevastaavana maaliskuun puolessa välissä, on hän tehnyt erittäin arvokkaan ja tärkeän työn seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Mitäpä, jos tätä ei olisi ollut, entäs sitten ?.
Talouspäällikkö Tuija Tolvanen avasi tilinpäätöstä.- Se runsaan 25.000,00 euron  alijäämä, jota ajateltiin  vuoden 2020 talousarviota tehdessä, muuttuikin runsaat 134.000,00 euroa ylijäämiseksi. Tämä ei ollut odotettu yllätys. Tälläisia ylityksiin päättyviä tilinpäätöksiä on tapahtunut useissa muissakin seurakunnissa. Mitään suuria avustuksia ei ole saatu koronapandemian johdosta valtiolta.

Vuoden 2020 seurakunnalisesta vapaaehtoistyöstä palkitut Sirpa ja Jussi Ahola.
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan metsäsuunnitelman vuosiksi 2021-2030.
Sirpa ja Jussi Aholalalle myönnettiin vuoden 2020 vapaaehtoistoiminnasta kunniakirja. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun seurakunta muisti vapaehtoistyötä tekeviä seurakuntalaisia. Sirpa ja Jussi Ahola toteuttivat viime pääsiäisenä rukouspolun Vaskivedellä. Siitä lähtien polulla on voinut vapaasti kulkea ja hiljentyä. Pitkäperjantaina YouTube-kanavalla kuvattiin Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
Palkitsemisen toimittivat vs.kirkkoherra Jukka Taskinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reijo Herranen ja talouspäällikkö Tuija Tolvanen.
Kesällä kokoonnuttiin lauluseuroihin, kun koronarajoituksia oli lievennetty. Joulun aikaan vuorossa oli Paimenten polku. Rukouspolussa yhdistyivät virtolainen luonto, retkeily, rukous ja syvä hengellisyys.
Näin vapaaehtoistyönä on toteutettu sellaista, joka virtolaisessa mielenmaisemassa on erityisen syvää ja totta. Kirkkoneuvosto perusteli valintaansa sillä, että Sirpa ja Jussi Ahola ovat korona-aikana toteuttaneet kristilllisen tradition mukaisen ja samalla nykyhetkessä elävän rukouspolun Vaskivedelle.-jr

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI