Virtain tuloveroprosentiksi tulossa 8,60

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (30.10.) esittää, että valtuusto päättää ensi vuoden tulovero-prosentiksi 8,60. Teknisen tarkistuksen johdosta veroprosentti laskee kuluvaan vuoteen verrattuna 0,01 prosenttia. Kaupunginhallitus teki asiasta yksimielisen esityksen.

Kiinteistöveroprosenttien osalta ollaan vuodelle 2024 esittämässä nykyisen suuruisia prosentteja. Yleinen rakennusten kiinteistövero olisi 0,93 %, vakituinen asuinrakennus 0,45 %, muu asuinrakennus 1,00 %, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0 %, voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %. Mikäli maan hallituksen esitys maapohjan eriyttämisestä yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä, hyväksytään, Virtain kaupungin maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on alarajan mukainen 1,30 %. Mikäli lakiehdotusta ei hyväksytä, säilyy yleinen kiinteistöveroprosentti ennallaan.

Valtuuston hyväksyttäväksi on myös menossa vuoden 2024 talousarvioehdotus. Kaupungin ja vesihuollon talousarvion tulos ennen tilinpäätössiirtoja on miinuksella 220.594 euroa ja ylijäämäinen 3.363 euroa. Vuoden 2024 tulokseen vaikuttaa myönteisesti ehdotettu kiinteistöverotuksen muutos, joka nostaa maapohjan kiinteistöverotuloja. Haastetta puolestaan tuo valtionosuuden aleneminen hyvinvointialueelle siirtyneiden kustannusten kasvun johdosta.

Kustannustaso nousee vuonna 2024 etenkin henkilökustannusten osalta. Vuonna 2024 ulkoinen toimintakate kasvaa 4,4 %. Verotulot alenevat n. 2 %, kunnallisveroennuste perustuu 8,60 % kunnallisveroprosenttiin, kiinteistöveroennusteessa on huomioitu yleisen verokannan muutosesitys, jonka vaikutus on vuositasolla 180.000 euroa.

Ensi vuonna palvelutuotanto tulee säilymään pääosin ennallaan. Panostetaan elinvoiman lisäämiseen hyväksytyn strategian mukaan, johon kuuluvat elinvoimapaketti, kuntamarkkinointi, maksuton varhaiskasvatus, kotihoidon kuntalisän pilotti ja aluetukiavustuksen korotus 10.000 eurosta 25.000 euroon.

Sivistyslautakunta muutetaan kasvatus- ja opetuslautakunnaksi ja kirjasto siirtyy hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

Investointien nettomeno ensi vuonna on koko kaupungin osalta n. 5,2 milj. euroa. Investoinneista ja lainanlyhennyksistä 3,6 milj. euroa katetaan aikaisempien vuosien tulorahoituksella. Pitkäaikaista lainaa on suunniteltu nostettavan 1,3 milj. euroa.

Merkittävät investoinnit ovat Merikanto-opiston tilojen rakentaminen kirjastolle ja Keiturinpuiston peruskorjaus/muutos, josta neuvotellaan hyvinvointialueen kanssa.

Keskeiset tunnusluvut TA 2024(TA 2023): asukasluku 6131(6221), vuosikate/poistot % 94,01 % (103,70%), vuosikate, euroa/asukas 539 (677), investointien tulorahoitus % 64% (149,07 %), kertynyt ylijäämä €/asukas 3661 (3052), lainakanta €/asukas 2121 (2348), verotulot €/asukas 2246 (2235), valtionosuudet €/asukas 1196 (1225) ja nettoinvestoinnit, milj. euroa 5,2 (2,8).

Myönnettiin liikuntapaikkahoitajan täyttölupa teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille osanottajiksi esitetään Kaisa Jaatista, Tiina Perämäkeä ja Mikko Hännistä.  -jr


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI