Virtain ylijäämä rapiat kolme milj. euroa

0
Virtain kaupungintalo

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (27.3.) esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 2022 2.825.489,92 euron tuloksen käsittelystä, että tuloutetaan tehtyjä poistoeriä suunnitelman mukaisesti 223.957,25 euroa ja ylijäämä 3.049.447,17 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämään.

Merkittävin hyvään tulokseen vaikuttava tekijä oli verotulojen toteutuminen 1,5 milj. euroa talousarviota korkeampana sekä käyttötalouden toteutuminen talousarviota myönteisemmin 0,838 milj. euroa.  Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat yhteensä 1,776 milj. euroa talousarviota korkeammalla tasolla.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivinen 3,9 milj. euroa. Tilikauden aikana ei nostettu lainaa. Lainan lyhennyksiä maksettiin 3 milj. euroa. Investointien nettomeno (kaupunki+vh) oli yhteensä 2,948 milj. euroa. Merkittävin investointi oli Nallelan uusi kaava-alue 0,438 milj. euroa. Koko kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvoivat +4,3 % (ed. vuosi+ 4,1%).

Asukasmäärä 31.12.2022 oli 6396 henkilöä (2021 6465). Lainakanta €/asukas 2732 (2021 3170 €).

Henna Viitanen

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että viime vuodet ovat olleet olleet talouden kannalta hyviä, mutta vähän pelonsekaisin tuntein odotetaan, minkälaista raamia meille annetaan, miten valtionosuudet tulevat kunnille ensi vuoden alusta. Vielä on ollut mukana tälle vuodelle ns. sotehäntiä. Nyt kun sotealueiden toiminta alkanut ja raha siirtyy jatkossa täysmääräisesti sinne, on olemassa se tieto, että kuntatalous heikkenee.

-Meillä on hyvä tilanne ja kun ei mikään kriisikuntamittarikaan täyty. Vaikka kiristystä talouteen tulee, emme ole kauheissa ongelmissa ja puskuria on. Tulee tietysti jatkossa miettiä talouden tehostamista ja myöskin tulopuolta, vaikka liikkumatilaa on entistä vähemmän.  Odotellaan nyt kuitenkin rauhassa seuraavien vuosien valtionosuus- ja verotuloennusteet.

Päätettiin myydä Aisikon Oy:lle runsaan 9000 neliömetrin suuruinen alue Ahjolan teollisuusalueelta 18.596 euron kauppahinnalla.

Päätettiin ottaa käyttöön Virtain kaupungilla sisäinen, sähköinen ilmoituskanava kirjallisten ilmoitusten tekemiseksi. Ilmoituksia käsittelevät nimetyt henkilöt.  Anonyymejä ilmoituksia ei oteta vastaan.

Virtain Mielenterveysyhdistys ry:lle päätettiin myöntää enintään 2800 euron suuruinen välirahoitus, jolla yhdistys työllistää henkilöitä työllistämistuella. Lisäksi myönnettiin 700 euron avustus työllistämisen aiheuttamien hallinnollisten kulujen kattamiseksi 12 kuukauden työllistämisjakson ajan.

Kaupunginhallitus kävi ohjauskeskustelun Liedenpohjan koulua koskevasta kuntalais-aloitteesta, jonka on allekirjoittanut 489 henkilöä. Aloitteessa vaaditaan kaupungin järjestämään kansanäänestyksen siitä, että Liedenpohjan koulun toiminta jatkuisi syksyllä 2023. Kaupunginvaltuusto on päättänyt aiemmin, että koulun toiminta loppuu 1.8.2023.   Ohjauskeskustelun tuloksena päätettiin asian johdosta järjestää kaupunginvaltuuston iltakoulu keskiviikkona (5.4.2023) -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI