Kuuden tähden reitistö -hanke | Reitit kuntoon ja tunnetuksi!

0
Kuuden tähden reitistö -kuvakampanja jatkuu vuoden loppuun. Elokuun kuukauden kuvassa retkeilijä levähtämässä Arpaistenkankaan maisemissa. (Kuva: Elina Keski-Mattinen)

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima Kuuden tähden reitistön -hankekokonaisuus on edennyt reittien kartoituksesta ja suunnittelusta markkinointi- ja oheispalveluiden kehittämisvaiheeseen.

Kesän aikana on useammat paikalliset toimijat käynnistäneet reittien kunnostuksia ja taukopaikkojen rakentamisia. Esimerkiksi Ähtäriin, Soiniin ja Tuuriin on syksyn aikana valmistumassa uudet ulkoilureitit. Nämä reitit ovatkin ensimmäisiä, joista uuden Kuuden tähden reitistön puitteissa julkaistaan reittiselosteet karttoineen verkkosovelluksessa.

Syyskuun alussa alkoivat Kuuden tähden reitistö -hankeperheen viestintään ja retkeilyreittien palvelutarjonnan kehittämiseen keskittyvät osat. Viestintähankkeessa painotetaan erityisesti reittien markkinointia ja tiedottamista. Toimenpiteillä parannetaan alueen luontokohteiden ja ulkoilureittien tunnettavuutta ja saavutettavuutta.

Viestinnän kärkenä on, että reitteihin voi kätevästi etukäteen tutustua ja kattavat tiedot kannustavat niin paikallisia kuin myös matkailijoita lähtemään reiteille. Viestintähankkeessa tuotetaankin Kuuden tähden reitistölle mm. omat kotisivut, joille tulee reittikuvaukset karttoineen sekä reittien varrella olevat palvelut. Reiteistä tiedotetaan myös kansainvälisesti ja eri kielillä.

Kuuden tähden reitistön varrelle tarjottavien palveluiden tuotteistamiseen painottuvassa hankkeessa innostetaan alueen yrittäjiä ja muita toimijoita ideoimaan ja kehittämään palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille. Palvelut voivat olla esim. opastettuja luontoretkiä tai majoitus-, kuljetus- ja eräruokapalveluita. Erilaiset tutustumiskohteet kuten nuotiopaikat tai opastetut kierrokset voivat toimia kimmokkeena reiteille lähtemiseen. Lisäksi tarvitaan palveluita, jotka mahdollistaisivat useammankin vuorokauden retkeilyn alueella. Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt. Palveluiden myyntikanavaksi sopii mainiosti nyt jo avoinna oleva Visit Alavus Doerz -elämyspalveluiden verkkokauppa-alusta.

Retkeilypalveluiden tuottamiseen haetaan ideoita hankkeen puitteissa tehtäviltä opintomatkoilta, joissa tutustutaan muualla Suomessa toteutettuihin reitteihin ja oheispalveluihin. Ensimmäinen opintomatka on tarkoitus järjestää tänä syksynä lokakuun lopussa ja mukaan voivat tulla kaikki reitistöhankkeesta kiinnostuneet. Lisäksi järjestetään ideointi- ja tuotteistamistyöpajoja palvelutuotteiden aikaansaamiseksi.

Projektipäällikkö Emilia Etula toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan tekemään Kuuden tähden reitistöä – retkeilijänä, palveluyrittäjänä ja yhteistyökumppanina!

 


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI