Ähtärin uudelle koululle halutaan taidetta lasten elämän keskelle.

0
Ähtärin perusasteen koulu tulevaisuudessa.

Ähtärin uudelle koululle halutaan taidetta lasten elämän keskelle: portfoliohaku taiteilijoille avautuu.

Ähtärin tulevalle uudelle koululle toteutettavan julkisen taiteen teoksen tekijää haetaan avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 1 – 31.10.2022. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen teostilaus.

Portfoliohaun perusteella valitaan taiteilija tai työryhmä, joilta tilataan luonnos valmistettavasta teoksesta. Toteutettavan teosprosessin kokonaisbudjetti on
60 000 €. Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike).

Tavoitteena on saada uuden koulun piha-alueelle taidetta, joka sekä parantaa koulun viihtyisyyttä että sopii lasten ja nuorten toiminnallisen taidekasvatuksen välineeksi. Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei ole rajattu etukäteen.

Portfoliohaku on avoinna 1.10.2022– 31.10.2022 välisen ajan. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä näyttöä kyvystä toteuttaa teos itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Eduksi katsotaan ympäristötietoinen asenne sekä lasten toiminnallisuuteen liittyvä tuntemus. Lisäksi painotetaan osallistavan taiteen tuntemusta.

Ähtärin uuden perusopetuksen koulun suunnittelu on edennyt ripeää tahtia ja aikataulussa. Rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2022. Uusi koulu valmistuu kevään 2024 aikana.


 

JÄTÄ KOMMENTTI