Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 8.4.

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 / ULKOMAINONTA

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.– 1.6.2024.

Valmistelija: vs. talousjohtaja Sanna Matintupa

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2024 europarlamenttivaalien ulkomainonta sallitaan Alajärven kaupungin omistamalla alueella alkaen 22.5.2024.

Alajärven kaupungin omistamalla alueella ulkomainonta sallitaan Alajärven keskustassa Palotorin alueella kaupungin omistamassa mainostelineessä. Lehtimäellä vaalimainostelineet sijoitetaan Hernesmaan Herkun piha-alueelle (Rannankyläntie 1). Telineiden asennuksesta vastaa tekninen toimi.

Mainostelineistä varataan kullekin ehdokkaan asettaneelle ryhmälle julistetilaa, jonka sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Kaupunginhallitus kieltää sisämainonnan kaupungin omistamissa tai hallinnassa olevissa kiinteistöissä. Sisämainonta on kuitenkin sallittu tilan ulkopuoliselle vuokraajalle tilaisuuden/tapahtuman aikana. Mainokset on poistettava välittömästi tilaisuuden/tapahtuman päättymisen jälkeen.

Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen Kari Korhonen on 20.3.2024 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa Alajärven kaupungin luottamustehtävistä 16.4.2024 lukien paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kari Korhoselle eron seuraavista luottamustehtävistä

– kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen

– kaupunginhallituksen varsinainen jäsen

– Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsen

– suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsen

– Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsen

ja valitsee hänen sijaansa jäsenet kaupunginhallitukseen varsinaiseksi jäseneksi, Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäseneksi, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseneksi ja Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkittiin, että Kari Korhonen oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.37–16.39. Esteellisyysperuste on osallisuusjäävi.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa Kari Korhosen luottamustoimen kaupunginvaltuuston varsinaisena jäsenenä päättyneeksi 16.4.2024 menetettyään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa, että Markus Latvala nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää

Kari Korhoselle eron seuraavista luottamustehtävistä

1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen

2) Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsen

3) suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsen

4) Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsen ja valitsee hänen sijaansa jäsenet kaupunginhallitukseen varsinaiseksi jäseneksi, Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäseneksi, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseneksi ja Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN SEAMKIN ALOISTUSPAIKKOJEN LISÄÄMISEEN

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK) on 18.3.2024 saapuneella kirjeellä esittänyt seuraavaa: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu hakee Alajärven kaupungilta 24 068 euroa rahoitusta aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Aloituspaikkarahoitus on mahdollista maksaa joko kerralla tai osittain viiden seuraavan vuoden aikana.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n esityksen ja osallistua esitettyyn hankkeeseen korkeakoulun aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahana 29 097 euroa avustukseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen kohtaan kp 012101.

Rahoitus maksetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuosittain erissä seuraavan viiden vuoden aikana. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hakemuksessa 15.3.2024 mainittu muu rahoitus toteutuu ja että alueen kunnat tekevät vastaavat päätökset avustuksesta Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

ELÄMÄNLAATURAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa elämänlaaturahaston sääntöjä niin, että

– elinvoimalautakunta päättää elämänlaaturahaston avustuksista ja

– elämänlaaturahaston haku on kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä

Hyväksyttiin

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven Yrittäjät ry:n esityksen ja myöntää avustuksena 6.000 euroa.

Määräraha 6.000 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen vuoden 2024 yleishallinnon avustusmäärärahoista.

Hyväksyttiin.

PENTTI MOISION KULTTUURIPERINNERAHASTON AVUSTUKSET VUONNA 2024

Valtioneuvosto on 12.12.2020 tehnyt päätöksen, jolla Lehtimäellä eläneen Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yhteensä 646.950,85 euroa.

Alajärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.2.2024 § 27 päättänyt julistaa sääntöjen mukaisen avustusten haun ajalle 12.2.–11.3.2024. Hakuaikana Alajärven kaupungin kirjaamoon toimitettiin yhteensä 22 hakemusta, jotka ovat oheismateriaalina. Yksi hakemus tuli hakuajan päättymisen jälkeen, ja se on hakuohjeen mukaan jätetty käsittelemättä.

Yhteenveto hakuaikana saapuneista hakemuksista

  1. Nelimarkka -museon ja sen osana olevan Nelimarkka -residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssi toiminnan edistämiseen. Nelimarkka-museo Arkkitehtuurin ja tilan residenssin pilotoimiseen ja lanseeraukseen 11 000 €

Nelimarkka-museo Museokaupan taiteilijatarvikevalikoiman käynnistäminen 2 000 €

Nelimarkkamuseo / Villa Väinölä Kirsten Kleinin valokuvanäyttely ”Ainoa etsimässä” järjestelyihin 3 900 €

Yhteensä 16 900 €

  1. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen

Alajärven kirkonkylän nuorisoseura ry  Yleisavustus yhdistyksen toimintaan ja Nuorisoseurantalon ylläpito ja kunnostus 20 000 €

Elinvoimalautakunta Alvar Aalto -aineiston digitointi 4 120 €

Elinvoimalautakunta Tiedonvälityshanke Alajärven Alvar Aalto -kohteista 3 405,50 €

Liisa Heinilä Aalto- perinnön kattava talteen kerääminen 3 000 €

Paavolan koulun Aalto-työryhmä Alajärven kaupungin kirjaston kellarin käyttötarkoituksen muuttaminen  20 000 €

Yhteensä 50 525,50 €

  1. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella

Suokonmäenseudun kylät ry Näkötornin kyllästäminen ja maalaaminen 15 000 €

Länsikylän kyläyhdistys ry Pinniäisen pirtin ulkorakennuksen kunnostus / ulkokatto ja lattia 10 000 €

Alajärven 4H-yhdistys ry Lasten ja nuorten perinneniittykerhon / kurssien järjestämiseen sekä nuorten palkkaamiseen museoniityn hoitamiseen sekä kerhojen / kurssien materiaalien ja niityn hoitamiseen tarvittavan kaluston hankintaan 4 000 €

Lehtimäen Rannankylän kyläyhdistys ry Suninsalmen ravintolan / asuinrakennuksen seinien kunnostus ja maalaustarvikkeet / työ talkoona 6 000 €

Lehtimäen nuorisoseura ry Nuorisoseurantalo Rientolan kunnostukseen ja kaluston- ja laitteiston uusimiseen 24 200 €

Lehtimäen nuorisoseura ry Lehtimäen Ränkipäivien järjestämiseen 5.7.- 13.7.2023 4 120 €

Lehtimäen Kirkonkylän Nuorisoseura Toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen (vuoden 2022 avustusta ei nostettu, uusittu hakemus) 5 000 €

Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry Fagerkullafestin järjestelyihin 5 500 €

Lehtimäki-seura ry Kulttuuri ja perinnetapahtumien järjestäminen, kotiseutumuseon toiminta, kotiseututa-lon korjaus, tiedotus ja julkaisut. 5 900 €

Jokiaho Heikki Suninsalmi Soi -tapahtuman järjestelyihin 6 600 €

Taimelan koulun vanhempainyhdistys ry Roolivaatteiden hankkinen 500 €

Annikki Ojala Herastuomari Herman Aholan elämäkerta 10 000 €

Nitro Brothers ry Studioalbumin äänittäminen 2 000 €

Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tukiyhdistys ry osallistuminen Ränkipäiviin, tutustuminen Törnävän kartanoon ja musiikkitapahtuma Fagerkullan pappilassa 3 800 €

Yhteensä 102 620 €

Kaupunginjohtaja

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 17.28–18.07. Merkittiin, että Kauko Ukonmäki oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.08–18.09. Esteellisyysperuste on yhteisöjäävi.

Kaupunginjohtajan päätösesitys kuuluu seuraavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset esitykset Pentti Moision kulttuuriperintörahaston avustuksiksi vuodelle 2024. Myönnettävä avustus on käytettävä vuoden 2024 aikana. Mikäli hakija on saanut avustusta edellisinä vuosina Pentti Moision kulttuuriperintörahastosta, niin näiden osalta tulee olla tilitykset selvitettynä Alajärven kaupungille, ennen kuin uutta avustusta voidaan myöntää.

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

PAAVOLAN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää investointiosaan kustannuspaikalle Paavolan koulun peruskorjaus 150.000 € lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvioon. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin. 

JÄTÄ KOMMENTTI