Alajärven museolehtorin virkaan valittiin Oskari Luoma

0
Oskari Luoma

Alajärven sivistyslautakunta suoritti valinnan kokouksessaan 24.1.

Nelimarkka-museon museolehtorin virka 7.1.2021 alkaen toistaiseksi oli
julkisesti haettavana ajalla 11.11.-28.11.2021 sekä hakijoiden vähäisyy

destä johtuen uudelleen haettavana 29.11.-31.12.2021.


Määräaikaan mennessä virkaa haki ensimmäisellä hakulla kolme henkilöä,

joista yhdellä on tehtävään vaadittu kelpoisuus sekä toisella haulla neljä

henkilöä, joista yhdellä tehtävään vaadittu kelpoisuus. Virkaa aikaisemmin

hakeneet otettiin huomioon.


FM Oskari Luoman haastattelu suoritetiin teamsin välityksellä torstaina

13.1.2022 klo 15.30 -16.15.


Alajärven sivistyslautakunta valitsee Nelimarkka-museon museolehtorin

virkaan 1.2.2021 FM Oskari Luoman. Valinnassa noudatetaan kuuden kuu

kauden koeaikaa.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI