Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokoksesta 24.1.

LAUSUNTO / MILLESPAKKA OY:N OSAKASSOPIMUSLUONNOS
Kj. Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista sopimusluonnoksesta.
Hyväksyttiin.

KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJAT
Kj. Kunnanhallitus valitsee yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2022.
Valittiin jäseneksi Timo Turpela ja varajäseneksi Sam Leijonanmieli.

KIINTEISTÖSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA
Kj. Kunnanhallitus päättää perustaa kiinteistösihteerin vakinaisen toimen siten, että toimi voidaan julistaa heti haettavaksi.
Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNTA / OHJE / HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMINEN
Kj Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan ohjeen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisesta Vimpelin kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä koskien noudatettavaksi. Ohje annetaan tiedoksi koko henkilöstölle.
Hyväksyttiin.

TILINPÄÄTÖS 2021 / AIKATAULU
Kj. Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen 2021 laadinnan aikataulun lautakunnille, konserniyhtiöille sekä muille sidosryhmille noudatettavaksi.
Hyväksyttiin

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2022
Kj. Kunnanhallitus antaa oheismateriaalin mukaisen vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen toimielimissä ja vastuualueilla noudatettavaksi.
Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMINEN 2022 / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY
Kj. Kunnanhallitus päättää vapauttaa Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöve-
rosta vuodelta 2022.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSEN 13.12.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEEN-
PANO
Kj. Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 13.12.2021 kokouksessa tekemät
päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä jär-
jestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muu-
toinkaan ole lainvastaisia.
Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTE-
MUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA
2022

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta ei hae oikaisua vuoden 2022
Valtiovarainministeriön valtionosuudesta 30.12.2021 ja Opetushallituksen
31.12.2021 antamiin päätöksiin.                                                                   Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-
oikeutta 10.1. – 23.1.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.
Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin
otto-oikeutta.
Hyväksyttiin.

ILMOITUSASIAT
Kj Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT
Keskusteltiin kiinteistöasioista, teiden hiekoituksesta ym.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista mm.
– pandemiatilanne
– valtuuston iltakoulu kuntastrategiasta 31.1.2022.


 

JÄTÄ KOMMENTTI