Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.9.

Valmiuspäällikön nimeäminen

Hyväksyttiin

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin

Hyväksyttiin

Nykälänniemen vierasvenesataman ja aallonmurtajan suunnitelmien hyväksyminen

Hyväksyttiin

Osallistuminen Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoitukseen vuonna 2023

Hyväksyttiin

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimus, option käyttö 2023

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Vuokko Kraatari, Heikki Honkaniemi ja Sami Alasara ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta  tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (18.24 – 18.25)

Osallistuminen geoparkkien kongressiin Italiassa

Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle luvan osallistua geoparkkien kongressiin Italiassa. Kunnanhallitus esittää, että muutkin geopark-alueen kunnat osallistuvat vuorollaan kongresseihin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Alasara ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnan osallistuminen laajakaistan rakentamiseen

Kunnanhallitus päätti suhtautua myönteisesti valokuiturakentamiseen ja esittää, että vuoden 2023 talousarvioon varataan tarkoitusta varten määräraha.

Aiesopimus Ikeda Gakuen, Japan, Geolukio, Finland ja Finland Japan Culture and Education ry, Finland välillä Ikeda Gakuen, Geolukion ja Finland Japan Culture and Education ry:n välille on valmisteltu aiesopimus (yhteisymmärryspöytäkirja), jonka tarkoituksena on aloittaa yhteistyö koulutukseen liittyen.

Aiesopimus (yhteisymmärryspöytäkirja), jonka tarkoituksena on aloittaa yhteistyö   koulutukseen liittyen. Yhteistyö keskittyy aluksi lukiovaihtoon, koulutusympäristöön ja opettajien yhteistyöhön. Molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä voidaan kuitenkin käynnistää myös muilla aloilla. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla toimilla:

– Lukiolaisten vaihto

– Opettajien ja henkilökunnan vaihto

– Yhteisten luentojen ja kurssien pitäminenOsallistuminen Global Scientist Award -kilpailuu

– vierailujen, seminaarien, työpajojen ja retkien järjestäminen

– Opettajien koulutus

– Yhteiset koulutushankkeet.

Ennen jokaisen yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti toteutetun toimen yhteistyöehdoista, mukaan lukien taloudelliset näkökohdat ja velvoitteet, on keskusteltava ja sovittava kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista.

Kukin kumppani nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa sovittujen yhteistyötoimien kehittämisestä ja koordinoinnista.

Osapuolet tekevät yhteistyötä tunnistaakseen ja turvatakseen ulkopuolisen rahoituksen yhteistyötoiminnalle. Pääsääntöisesti ja ulkopuolisen rahoituksen puuttuessa osapuolet vastaavat omista kuluistaan.

Kunnanjohtaja Sami Alasara       

Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan aiesopimuksen Ikeda Gakuen, Japan, Geolukio, Finland ja Finland Japan Culture and Education ry, Finlandin välillä.
Kunnanhallitus nimeää yhteyshenkilöksi sivistysjohtaja Tarja Puron.

Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI