Lappajärven kunnanhallitus päätti liikuntahallin rakentamisesta

1

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä 24.5.2021

Maan vuokraaminen Lappajärven Rullalautailijat ry:lle skeittiparkkia varten, esitys hyväksyttiin

Järvi-Pohjanmaan perusturvan kausiraportti ajalta 1.1. – 31.3.2021, esitys hyväksyttiin

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2021, esitys hyväksyttiin

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos, esitys hyväksyttiin

Kyrönsaaren kehittämishanke, esitys hyväksyttiin

Valmiussuunnitelma, esitys hyväksyttiin

Lappajärven kunnan hallintosääntö, esitys hyväksyttiin

Yhdyskuntainsinöörin virka

Keskustelujen jälkeen kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää jatkaa yhdyskuntainsinöörin viran hakuaikaa heinäkuun loppuun saakka. Saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Hernesniemi Jari esitti, että virkaan valitaan Sadeharju Juha. Aku Matti Juttuniemi kannatti Hernesniemen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennosto äänestys, jossa JAA-ääni tarkoittaa kunnanjohtajan tekemää pohjaehdotusta ja EI-ääni tarkoittaa Jari Hernesniemen tekemää esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä seuraavat äänestivät JAA: Seija Autio, Maria Viita-aho-Tohni ja Jarkko Savola. EI-äänestivät: Jari Hernesniemi, Maarit Ahola ja Aku-Matti Juttuniemi. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi ja hakuaikaa päätettiin jatkaa.

Liikuntahallin urakka

Tekninen lautakunta

KVR-urakkatarjouspyyntö on ollut julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 2,5 kuukautta. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2021 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Halvin tarjous on 350.000 € kal­liim­pi kuin hankkeen kustannusarvio ilman rakennuttajan kustannuksia, min­kä mukaan määräraha on varattu. Kalleimman ja edullisimman tar­jouk­sen hintaero oli 195.000 €.

Rakentamisessa on menossa noususuhdanne, joka näkyy hintojen nousuna. Kus­tan­nuk­sien pienentäminen edellyttää rakennuksen koosta tinkimistä ja uut­ta suunnittelua. Uusien suunnitelmien tekemiseen kuluvan ajan ja uuden kil­pai­lu­tuk­sen jälkeen voi olla tilanne, että inflaatio on nostanut kustan­nuk­sia ja pienempi halli maksaa saman kuin nyt kilpailutettu.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy hal­vim­man tarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle 350.000 euron lisämäärärahan myön­tä­mis­tä liikuntahallin rakentamista varten.Lisäksi tekninen lautakunta esit­tää kunnanhallitukselle, että optioista luovutaan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus

Keskustelujen jälkeen kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää, että tarjousten jättöaikaa jatketaan viikolla.

Maria Viita-aho-Tohni esitti, että teknisen lautakunnan esitys hyväksytään ja asiaa viedään eteenpäin. Seija Autio kannatti Maria Viita-aho-Tohnin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa JAA äänestivät Jari Hernesniemi, Aku-Matti Juttuniemi ja Maarit Ahola. EI äänestivät Maria Viita-aho-Tohni, Seija Autio ja Jarkko Savola. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä halvimman tarjouksen ja luopua optioista. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 350.000 euron lisämäärärahan liikuntahallin rakentamista varten. Määräraha katetaan talousarviolainalla.


 

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Olisiko tuosta suunnitellusta liikuntahallista mahdollista julkaista havainnekuvaa tai piirrustuksia? Yleisöä kiinnostaisi nähdä tarkemmin millainen kompleksi tänne on tulossa.

JÄTÄ KOMMENTTI