Erikoissairaanhoitoa siirtyy kesällä Kuusiolinnalta hyvinvointialueelle

0
Sairaalanmäki aluetta

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus hyväksyi 25.3. järjestetyssä kokouksessaan muutosliitteen hyvinvointialueen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n väliseen palvelusopimukseen.

Muutosliite mahdollistaa Kuusiolinnan toimintojen asteittaisen siirtämisen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi sopimuksen irtisanomisaikana. Ensi vaiheessa on suunniteltu erikoissairaanhoidon siirtämistä kesällä 2024. Aluevaltuusto on viime syksynä päättänyt irtisanoa Kuusiolinna-sopimuksen 1.1.2026 lähtien.

Hyvinvointialueen, Kuusiolinnan sekä sen emoyhtiö Pihlajalinnan edustajat ovat valmistelleet erikoissairaanhoidon kokonaisuuden siirtämistä, pois lukien psykiatrian erikoissairaanhoito.

1.7.2024 alkaen hyvinvointialueelle tulee siirtymään sellaista erikoissairaanhoitoa, jota on tuotettu Pihlajalinna-konsernin muissa toimipisteissä, esimerkiksi lonkkaleikkaukset.

Perusterveydenhuollon yhteydessä tuotettavat erikoissairaanhoidon palvelut, kuten geriatrinen toiminta, tähystystutkimukset, kardiologin tutkimuksia sekä uniapneatutkimukset säilyvät nykyisellään kesään 2024 saakka. Sen jälkeen palvelutaso yhdenmukaistetaan kohti hyvinvointialueen tasoa, ja palveluiden piiriin pääsee samoin kriteerein kuin muuallakin hyvinvointialueella.

Aluehallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen tarkennetun investointisuunnitelman vuosille 2025–2028. Suunnitelma etenee edelleen aluevaltuuston päätöksentekoon ja tulee toimittaa ministeriöön huhtikuun loppuun mennessä.

Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki esitti asian palauttamista valmisteluun. Äänin 6–6, puheenjohtaja Lasse Hautalan äänen ratkaistessa, investointisuunnitelma hyväksyttiin. Jäätteenmäki jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Investointisuunnitelma sisältää yhteenvedon kaikista hyvinvointialueen investoinneista sekä suunnitelman niiden rahoittamisesta. Kyseessä on hyvinvointialueelle varsin merkittävä asiakirja, joka vaikuttaa siihen, millaista lainanottovaltuutta hyvinvointialue voi saada. Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on noin 45 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lisäksi aluehallitus nimesi nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle 1.4.2024-31.5.2025. 

JÄTÄ KOMMENTTI