Valtakunnallisen kehittämistehtävän ja kulttuuritoimijoiden vierailu Ähtäriin

0
"Kultainen kori" Ähtärissä on lomakaupungin elävän musiikin yksi keskeinen tapahtumapaikka

Kulttuuritoimijoiden vierailu Ähtäriin

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Espoon kaupungin koordinoima Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävä vierailee 17.–18.6.2021 Ähtärissä tutustumassa kunnan kulttuurikohteiden kummi- ja sponsoritoimintaan. Toimintamallit kuvastavat vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa kulttuuri- ja taidetoimintaa ja edistää paikallisen kulttuuriperinnön tukemista.

Torstaina 17.6. vierailijat tutustuvat sponsoritoiminnalla toteutettuun Kultainen kori -esiintymislavaan sekä Ylävedet-veistokseen, jota ylläpidetään kummitoiminnalla.

Ylävedet-patsas

Ylävedet-veistoksen vuotuisista ylläpitokuluista vastaa Ähtärin kaupunki joka kolmas vuosi ja kaksi välivuotta hoidetaan kummien avulla: yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat ottaa kummivuoron tai jakaa sen.

Kultainen kori -esiintymislavan kaupunki toteutti arkkitehtikilpailun ja sponsoritoiminnan avulla. Ähtärin kaupunki teki lavan pohjan ja perustat, mutta kutsui yhteisön mukaan luomaan lavan rakenteita. Yhteistyökumppaneille oli tarjolla kolmea eri suuruista sponsoripakettia erilaista näkyvyyttä vastaan.

 

 

Perjantain 18.6. vierailupäivän teemana on Skotlannista Suomeen rantautunut Adoptoi monumentti -hanke, jonka avulla hoidetaan esimerkiksi vanhoja rakennuksia ja muinaisjäännöksiä vapaaehtoisvoimin.

Ähtärin vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala esittelee kummi- ja sponsoritoimintaa, ja Adoptoi monumentti -hankkeesta kertoo Pirkanmaan maakuntamuseon päällikkö Anna Lyyra-Seppänen. Paikalla on myös kehittämistehtävän projektikoordinaattori Teemu Hokkanen, vierailuohjelmasta kertoi viestintäassistentti Sofia Kuisma.

Kuntavierailujen tarkoituksena on tutustua kulttuuripalvelujen hyviin toimintamalleihin, joita kunnat voivat hyödyntää oman kunnan kulttuuripalvelujen suunnittelussa. Ähtärin vierailulle osallistuukin kulttuuriammattilaisia useasta eri kunnasta.

Kulttuuria yhteistuumin on valtakunnallinen kehittämistehtävä, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä koordinoi Espoon kaupunki kumppaneinaan Turun ja Rovaniemen kaupungit. Mukana hankkeessa ovat myös Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus.


 

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI