Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 23.10.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024 / KORJAUS

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Lisäksi on syytä huomioida, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten
1,30–2,00 %.
Eduskunnan käsiteltävänä oli viikolla 41 budjettilakina hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta. Esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen siitä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää voimakkaammin maapohjan verottamiseen. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta säilyy en-
nallaan 0,93–2,00, mutta maapohjan osalta vaihteluvälin alarajaksi määrättäisiin 1,30. Maapohjan kiinteistöveroprosentin yläraja säilyisi 2,00 prosentissa.
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
• Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet tulee määrätä välillä
1,30–2,00 %
• Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset tulee määrätä välillä
0,93–2,00 %
• Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41–1,00 %
• Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välil-
lä 0,93–2,00 %
• Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
0,93–3,10 %.
• Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
• Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % (Huom.! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti vähintään + 3,00 %).

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat tarkistettuna ja korjattuna seuraavat:
• yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 % tuottoarvio
399.000 €
• yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 0,93 % tuottoarvio
865.000 €
• vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % tuottoarvio
1.056.000 €
• muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 % tuottoarvio
287.000 €
• rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 % tuottoarvio 37.000 €
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 % tuottoarvio 0
• voimalaitokset 3,10 % tuottoarvio 900.000 € (Perustuu verottajan
ennakkoarvioon)
• Tuottoarvio yhteensä 3.544.000 €.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystä lisäyksellä, että mikäli esittelytekstissä ja päätösesityksessä mainittu kiinteistöverolain muutos tulee voimaan 1.1.2024 ja sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa, maapohjan kiinteistöveroprosentiksi määrätään 1,30.
Hyväksyttiin täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI