Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätöksiä kokouksesta 29.5.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO VUONNA 2023

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus
1) asettaa Alajärven nuorisovaltuuston toimikaudelle 2023 seuraavasti:
Kaapo Yli-Hemminki, puheenjohtaja
Ricardo Lindeman, varapuheenjohtaja
Ella Pesu, sihteeri
Onni Tallbacka, jäsen
Lilja Lehtelä, jäsen
Julia Juoperi, jäsen
Ossi Ranta, jäsen
Oona Maunuksela, jäsen
Tony Lindeman, jäsen
2) esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustaja-
na kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Kaapo Yli-Hemminki.

Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin

PALVELULIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN JAKAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PALVELULIIKENTEELLE ELINVOIMALAUTAKUNNAN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KUSTANNUSPAIKALLE

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä palveluliikennettä koskevan sopimuksen jakamisen siten, että Alajärven kaupungin vastattavaksi jää sopimukseen sisältyvä kutsuohjattu palveluliikenne
2) esittää kaupunginvaltuustolle 25.600 euron lisämäärärahan myöntämis-
tä elinvoimalautakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalle kutsuohjatun palveluliikenteen järjestämistä varten vuoden 2023 loppuun saakka.

Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin.

MUSIIKKIOPISTOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2024 ALKAEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä Kurikan kaupunginhallituksen 24.4.2023 §:n 101 kohdalla tekemän päätöksen tiedoksi
2) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle järjestämisluvan muutoshakemuksen koskien Alajärven kaupungin ja Kurikan kaupungin välistä jakoa valtionosuustunteihin ja toiminta-alueeseen
3) käynnistää valmistelun koskien Alajärven musiikkiopiston järjestämistä sekä toiminnan siirtämistä sivistystoimialan alaisuudesta elinvoimatoimialan alaisuuteen 1.1.2024 alkaen.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää Kurikan kaupunginhallituksen 24.4.2023
tekemän päätöksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin.

NUORISOTILA PYSÄKIN TERASSI JA KATOS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se varaa vuoden
2023 investointiosaan kohtaan kiinteistön peruskorjausmenot 42 000 €
määrärahan.

Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin.

MAANHANKINTA JUURIKASKYDÖN ALUEELTA, SAARIAHO-TILA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 0,3600 hehtaarin suuruisen Saariaho-nimisen tilan 5.761 euron
kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

 HENKILÖSTÖRAPOSTTI 2022

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2022 TILINTARKASTUSKERTOMUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITERTOMUS VUODELTA 2022

 Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT 29.5.2023

Keskustan valtuustoryhmä / Yksityisteiden avustukset
Kauko Ukonmäki esitti keskustan valtuustoryhmän aloitteena yksityisteiden
avustusten korvausmäärän nostoa.

Jukka Joensuu ja 24 muuta valtuutettua / Työsuhdepolkupyörä kaupungin työntekijöille Jukka Joensuu esitti aloitteen, jonka mukaan 25 valtuutettua esittävät, että Alajärven kaupunki selvittää kuluvan vuoden aikana polkupyöräedun käyttöönoton vaihtoehdot ja tarjoaa työsuhdepolkupyöräedun mahdollisuutta koko vakituiselle henkilöstölle viimeistään 1.1.2024 alkaen.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja kokoomuksen seitsemän
valtuutettua / Selkeät säännöt kännykän ja muiden älylaitteiden käytöstä koulujen järjestyssääntöihin

Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja seitsemän kokoomuksen valtuutettua esittävät, että Alajärven sivistystoimen alaisissa kouluissa kirjataan järjestyssääntöihin selkeät säännöt kännykän ja muiden älylaitteiden käytöstä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI