EPSHP | Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve jatkuu korkeana

0

Noin 40 eteläpohjalaista koronaan sairastunutta on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Heistä noin puolet on erikoissairaanhoidossa keskussairaalassa, ja puolet terveyskeskusten vuodeosastoilla. 

Maanantaina kokoontunut Nyrkki katsoi, että alueella on edelleen tarve aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksille.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon pcr-testillä yhteensä 1443 koronatartuntaa, joista 511 viime viikonlopun aikana. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 13498. 

Kotitestillä todetut tartunnat eivät näy terveydenhuollon tilastoissa, joten koronatapausten määrä on huomattavasti tilastoitua suurempi.

Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli perhepiiristä tai jäi epäselväksi. Joukkoaltistumisia tapahtuu edelleen runsaasti muun muassa sote-yksiköissä, työpaikoilla, koululuokissa ja päiväkotiryhmissä.

14 vuorokauden ilmaantuvuus varmistettujen testien osalta on nyt  1238 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 747 / 100 000 asukasta. 

Viime viikolla otettiin yhteensä 3075 pcr-testiä. Positiivisten koronatestien osuus on jälleen noussut: viime viikolla 47 % otetuista pcr-näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 22 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 20 koronapotilasta. 

THL:n rokotuskattavuuden tilastointitapa on muuttunut. Nyt tilastoissa näkyvät vain yli 18-vuotiaat rokotuksen saaneet. Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 18-vuotiaiden osalta: 87,5 % on saanut 1. rokotuksen, 85,0 % 2. rokotuksen ja 57,0 % myös 3. rokotuksen. 

Koko Suomessa yli 18-vuotiaista 88,6 % on saanut 1. rokotuksen, 86,0 % 2. rokotuksen ja 59,4 % myös 3. rokotuksen.  

Näin ollen Etelä-Pohjanmaalla ollaan 2. annosten osalta noin 1 % ja 3. annosten osalta reilut 2 % maan keskiarvoa jäljessä. 

Etelä-Pohjanmaalla 3. annosten rokotuskattavuus vaihtelee kunnittain 48,4 %:sta 62,8 %:iin.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 50 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.

Ulkona järjestettäviä tilaisuuksia ei rajoiteta. Määräys on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

Aluehallintovirasto määrää tartuntalain pykälään 58 d perustuen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit).

Määräys on voimassa ajalla 1.2. – 28.2.2022.

Nyrkin suositukset

 1. Yksityistilaisuudet

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

 1. Etätyösuositus 

Nyrkin etätyösuositus on voimassa alueella 28.2.2022 saakka. 

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä, että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 1. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 1. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituksen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

 1. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 1. Maskisuositus

Laajaa maskin käyttöä suositellaan kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

 • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä. 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 21.2.2022.


 

JÄTÄ KOMMENTTI