EPSHP | Koronatartuntamäärät jatkavat nousuaan – testituloksissa sekä yhteydenotoissa viivettä

0
Seinäjoen keskussairaalan pääsisäänkäynti (Kuva: Santeri Viinamäki/J-Pnews)

”Potilaiden suojaamiseksi omaisten vierailut keskussairaalan osastoilla ovat mahdollisia vain rajoitetusti. Poliklinikkavastaanotoille potilaan mukaan voi tulla saattaja vain erityistapauksissa”

Kertoo sairaanhoitopiiri tuoreimmassa kokonapandemiatiedotteessaan tänään perjantaina 7.1.

Kuluvan viikon aikana Etelä-Pohjanmaalla on tullut ilmi yhteensä 586 uutta koronatartuntaa. Loppiaisena 6.1. kirjattiin suurin päiväkohtainen lukema koko pandemia-aikana: yhteensä 199 tartuntaa. Virus leviää laajasti paitsi omassa maakunnassamme, myös maakuntarajojen yli. 

Korkeiden tartuntamäärien vuoksi sekä koronatestaus että tartunnanjäljitys ovat erittäin kuormittuneita. Sekä testituloksen valmistumisessa että terveydenhuollon yhteydenotossa positiivisen tuloksen saaneisiin voi olla nyt useidenkin vuorokausien viiveitä. Sairaanhoitopiiri suosittelee myös kotitestien tekemistä. Positiivisen tuloksen saaneen tulee eristäytyä, ja samassa taloudessa asuvien tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin. 

Omikron-muunnos leviää nyt todella herkästi. Tartuntamäärien huipun arvioidaan olevan vasta edessäpäin. Koronavirus on todistetusti turvallisempaa kohdata rokotettuna. Sairaanhoitopiiri vetoaakin nyt voimakkaasti alueen väestöön, jotta jokainen rokotukseen oikeutettu kävisi ottamassa 1., 2., sekä 3. rokoteannokset mahdollisimman pian.

Merkittävästi heikentyneestä koronatilanteesta johtuen keskussairaalassa muun muassa naistentautien ja synnytysten toimintayksikössä on jouduttu tiukentamaan rajoituksia. Vierailut ja tukihenkilöiden mukanaolo on sallittu seuraavin ehdoin:

  • Synnyttäjän tukena saa synnytyksen aikana olla puoliso ja/tai doula, jos he ovat täysin oireettomia hengitysinfektioiden suhteen ja jos FFP2-suojusta tai kirurgista suu-nenäsuojusta pidetään koko synnytyssalissa olon ajan.
  • Sektiosaliin puoliso/tukihenkilö ei valitettavasti pääse, vaan odottaa synnytyssalissa.
  • Naistenosastolla puoliso tai tukihenkilö saa olla raskaana olevan/synnyttäneen kanssa perhehuoneessa osastolla olon ajan. Yhteishuoneissa puoliso/tukihenkilö voi vierailla, mikäli huoneessa ei ole toista äitiä. Tarpeetonta liikkumista käytävillä on vältettävä. Sisarusten ja isovanhempien vierailut eivät ole mahdollisia.
  • Raskaana olevan tukena saa seulontaultraäänikäynneillä olla mukana puoliso ja/tai tukihenkilö, jos he ovat täysin oireettomia hengitystieinfektioiden suhteen ja jos FFP2-suojusta tai kirurgista suu-nenäsuojusta pidetään koko äitiyspoliklinikalla olon ajan. Muuten äitiyspoliklinikkakäynneille raskaana olija tulee ilman tukihenkilöä. 
  • Jos potilaan terveydentila (esim. muistisairaus, kehitysviive) edellyttää tukihenkilön läsnäoloa vastaanotolla, saa hänen seuranaan olla yksi oireeton tukihenkilö. FFP2-suojuksen tai kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö on vastaanottotiloissa välttämätöntä. 

Muilla sairaanhoitopiirin poliklinikoilla ja osastoilla noudatetaan jo voimassa ollutta vierailija- ja saattajarajoitusta. 

Vuodeosastoilla vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa (esimerkiksi potilaan saattohoidon aikana) tai mikäli kyseessä on lapsipotilas. Vierailijan tulee olla aina täysin oireeton ja käyttää vierailun aikana mielellään FFP2-suojusta tai kirurgista suu-nenäsuojusta. Vierailusta tulee sopia etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. 

Vastaanotolle tulevan potilaan mukana voi olla saattaja ainoastaan silloin, kun potilaan tilanne sitä edellyttää (esimerkiksi muistisairaus tai lapsipotilas). Saattajan tulee olla täysin oireeton. Sekä yli 12-vuotiaiden potilaiden että saattajien tulee käyttää mielellään FFP2-suojusta tai kirurgista suu-nenäsuojusta koko sairaalassakäyntiajan.  

JÄTÄ KOMMENTTI