EPSHP | Lähes puolet terveydenhuollossa otetuista koronatesteistä positiivisia – tartuntojen kokonaismäärä huomattavasti tilastoja suurempi

0

Omikron-virusvariantti leviää maakunnan väestössä edelleen laajalti.

Terveydenhuollon pcr-testit kohdennetaan nyt ensisijaisesti riskiryhmille ja sote-työntekijöille. Tartuntojen kokonaismäärän arvioidaan näin ollen olevan huomattavasti pcr-varmennettujen tartuntojen määrää suurempi.
Sairaalakuormitus on pandemian vuoksi edelleen merkittävää. Nyrkki jatkoi etätyösuositustaan helmikuun loppuun saakka.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon pcr-testillä yhteensä 1778 koronatartuntaa, joista 496 viime viikonlopun aikana. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 10923. Yksin tammikuun aikana tartuntoja on todettu 6887.
Yksinomaan kotitestillä todetuista tartunnoista ei välity tietoa terveydenhuollon tilastoihin, joten tartuntojen kokonaismäärä on huomattavasti suurempi.
Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli perhepiiristä tai jäi epäselväksi. Joukkoaltistumisia tapahtuu edelleen muun muassa sote-yksiköissä, koululuokissa ja päiväkotiryhmissä.

14 vuorokauden ilmaantuvuus varmistettujen testien osalta on nyt 1909 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 921 / 100 000 asukasta.
Viime viikolla otettiin yhteensä 3920 pcr-testiä. Testimäärä on laskenut viimeviikkoisesta, sillä terveydenhuollon koronatestausta kohdennetaan nyt ensisijaisesti riskiryhmiin sekä sote-alalla työskenteleviin.
Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on hieman vähentynyt ja on nyt keskimäärin 18,6 tuntia. Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Viime viikolla 46 % otetuista pcr-näytteistä osoittautui positiivisiksi.
Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 18 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 13 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 86,1 % on saanut 1. rokotuksen ja 83,2 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 47,7 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 86,6 % on saanut 1. rokotuksen ja 83,4 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 47,5 % yli 12-vuotiaista.
17 kuntaa Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta on nyt ylittänyt 80 % rokotuskattavuuden rajan 2. annosten osalta. Yli 12-vuotiaiden 3. annosten osalta kuntien prosenttiluvut vaihtelevat 41,4 % ja 60,2 %:n välillä.

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 pykälän nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.
Määräys on voimassa 1.2.–28.2.2022.

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella suljettavaksi yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja seuraavasti:
• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja
• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.
Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.
Tilojen sulkemista koskeva päätös ei enää 31.1.2022 lähtien koske seuraavia tiloja: yleiset saunat, uimahallit, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat pukuhuonetilat.

Määräys on voimassa 31.1.-13.2.2022.

Aluehallintovirasto määrää tartuntalain pykälään 58 d perustuen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit).
Määräys on voimassa ajalla 1.2. – 28.2.2022.

Aluehallintovirasto on pyytänyt sairaanhoitopiiriltä lausuntoa rajoitusten osalta nykytilanne huomioiden.

Nyrkin suositukset:

Yksityistilaisuudet
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.
Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet
Aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 13.2.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

Etätyösuositus
Nyrkki jatkoi etätyösuositusta alueella 28.2.2022 saakka.
Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin
Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hyvästä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituksen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

Matkustus
Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

Maskisuositus
Laajaa maskin käyttöä suositellaan kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:
Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 31.1.2022

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki
Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna
Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen
Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK
Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY
Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa
Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI
Markus Heinänen, lakimies, AVI
Tuula Hannila-Handelberg, THL
Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki
Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapuan kaupunki
Heikki Risikko, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 7.2.2022.


 

JÄTÄ KOMMENTTI