Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksiä

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksiä kokouksesta 17.5.

ELINTAPAOHJAUS YHTEISTYÖSSÄ LAPPAJÄRVEN JA VIMPELIN KUNTIEN KANSSA

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää esittää Ala-
järven sivistyslautakunnalle, että se selvittäisi Alajärven kaupungin mahdol-
lisuudet elintapaohjauksen järjestämiseen alajärveläisille.

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana Lappajärven kunnan vapaa-aikasih-
teeri Anssi Kuuselaa tämän pykälän kohdalla klo 17.35-18.19.

Hyväksyttiin.

LASTEN JA NUORTEN MAAKUNNALLINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä maakunnallisen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025 ja esittää sen edelleen alueen
kuntien (Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) valtuustojen hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

HOITAJAN JA LÄÄKÄRIN CHAT-VASTAANOTTOTOIMINNAN PILOTOINTI JÄRVI-POHJANMAALLA

Vt. peruspalvelujohtajan esitys:

Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Hyväksyttiin.

VALINTA SOSIAALIOHJAAJAN VIRKAAN (VAMMAISPALVELUT)/ VALINNAN VAHVISTAMINEN

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa lautakunnan 19.4.2022 tekemän päätöksen sosiaaliohjaajan virkavalinnasta (vammaispalvelut). Päätös
on saanut lainvoiman 13.5.2022.

Hyväksyttiin.

IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINEN 2022

Alla olevasta taulukosta selviää ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat
Järvi-Pohjanmaalla ajalta 1.1 – 30.4.2022.
Palvelu                                       Alajärvi        Vimpeli        Lappajärvi
Palvelutarpeen arviointi               0-7vrk          0-7vrk          0-7vrk
Kotihoitopalvelut                        0-7vrk          0-7vrk          0-7vrk
Omaishoidontuki                        <1 kk            <1kk            <1kk
Ympärivuorokautinen hoiva           1-4kk          1-3kk          1-3kk

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ikäihmisten so-
siaalipalveluiden odotusajat 1.1.-30.4.2022 välisellä ajalla.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/VIMPELIN 4H-YHDISTYS R.Y.

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Vimpelin 4H-yhdistys ry täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa säädettävät edellytykset. Merkitään Vimpelin 4H-yhdistys ry perusturvan ylläpitämään rekisteriin.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA/LAPPAJÄRVEN 4H-YHDISTYS R.Y

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Lappajärven 4H-yhdistys ry täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa
säädettävät edellytykset. Merkitään Lappajärven 4H-yhdistys ry Järvi-Poh-janmaan perusturvan ylläpitämään rekisteriin.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJENTUOTTAMISESTA/ATTENDO MI-HOIVA OY

Vt. peruspalvelujohtajan ehdotus:

Attendo Mi-Hoiva Oy / Windala täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa
säädettävät edellytykset. Merkitään Attendo Mi-Hoiva Oy tukiasumisen li-säpaikat ja kotikuntoutuksen lisääminen yksikön palveluihin.

Hyväksyttiin.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI