Käytetäänkö kunnissa liikaa alkoholia tai muita päihteitä?

0
Nuuskalla "korvattava" tupakointi on lisääntynyt merkittävästi myös Suomessa. Kotimaisen ahnaan verokarhun himoitsemat veroeurot kilisevät tänä päivänä muun muassa Ruotsista rahtaamiseen, omine lieveilmiöineen (Arkistokuva)

Päihdekyselyllä Etelä-Pohjanmaan kuntalaisilta kerätään näkemyksiä kuntien päihdetilanteesta. Käytetäänkö kunnissa liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Onko korona-aika aiheuttanut huolta läheisen päihteidenkäytöstä?

Päihdetilannekyselyyn voi vastata 11.4.2021 mennessä kaikkien Etelä-Pohjanmaan kuntien kotisivuilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kuntien ehkäisevää päihdetyötä. Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan meistä jokaista ja koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

Onnistunut ehkäisevä päihdetyö osallistaa kuntalaiset. Ehkäisevä päihdetyö on ennakoivaa, yhdessä suunnittelua toimintaa, joka vähentää erilaisten palveluiden ja korjaavan työn tarvetta. Ehkäisevä päihdetyö on ihmisten tiedon ja mahdollisuuksien lisäämistä. Päihteisiin liittyvät uskomukset ja käyttötavat ovat kulttuurisidonnaisia, ylisukupolvisia, usein arvo- ja asennekysymyksiä. Siksi ehkäisevää päihdetyötä kohdennetaan yksilön lisäksi yhteisöihin. Ehkäisevä päihdetyö ulottuu kaikkiin ikäryhmiin ja siihen haastetaan mukaan niin kunta- kuin vapaaehtoistoimijat laajasti päiväkodin ammattilaisista eläkeläisyhdistyksiin ja alkoholia myyviin elinkeinoharjoittajiin.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille. Etelä-Pohjanmaalla maakunnallista ehkäisevää päihdetyötä kehitetään kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden verkostossa, jota koordinoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden-edistämisen yksikkö Aksila. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ja aluehallinto-viraston 2020 toteuttaman kyselyn perusteella jokaiseen eteläpohjalaiskuntaan on nimetty lain vaatima ehkäisevän päihdetyön toimielin. Käytännön koordinoimisesta vastaavia ehkäisevän päihdetyön moniammatillisia työryhmiä ja ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmia ollaan vielä kokoamassa.

Tarvetta maakunnalliselle yhteiselle suunnittelulle, yhdessä valituille tavoitteille ja käyttöön otettaville menetelmille jatoimintatavoille onkin esitetty ja maakunnallista ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmaa on päätetty lähteä kokoamaan tämän vuoden aikana.
Etelä-Pohjanmaan kunnat kartoittavat verkkokyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn. Kyselyn voi täyttää oman kunnan verkkosivuilla 8.3.–11.4.2021.

Kysymykset koskevat alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta päihteidenkäyttöön. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Ajantasainen tieto helpottaa paikallista työtä, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI