Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri: Maatalouden kannattavuuskriisiin tarvitaan nopeita ratkaisuja

0
Kuva: MT/ Jaana Kankaanpää

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri on syvästi huolissaan maatalouden kannattavuuskriisistä ja sen laajamittaisesta vaikutuksesta yhteiskuntaan. Huoltovarmuuden ylläpito on kansallinen velvollisuus.

Ensisijaisesti ratkaisu jyrkkään kannattavuuden romahtamiseen löytyy vain tulonmuodostuksesta ja sen oikeudenmukaisemmasta jaosta, jossa jokainen ruokaketjun tärkeä lenkki saa riittävän korvauksen tekemästään työstä sekä kulunsa katetuksi. Kansallisesti huoltovarmuuden turvaaminen onnistuu parhaiten turvaamalla alkutuotannon toimintaedellytykset hyvinä ja huonoina aikoina Suomessa.

Maatalouden ensisijainen tehtävä on tuottaa ruokaa. Suomessa maatalous tuottaa puhdasta ruokaa ja se tehdään kestävällä tavalla. Tämän tulee näkyä myös tuottajahinnoissa. Monilla tiloilla jatkuvaa kustannusten nousua ei pystytä tällä hetkellä kattamaan.

Kuva: MT/ Jaana Kankaanpää

Tuottajan osuuden nousu on tärkein tapa kannattavuuskriisin korjaamiseen. Tuottajahinnat on sidottava indeksiin. Lisäksi ruokateollisuuden ja kauppojen väliset sopimukset ostohinnoista eivät saa olla liian pitkiä, sillä tuotantokustannukset voivat nousta nopeastikin.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri esittää laajaa keinovalikoimaa kriisin nopeaan hoitoon. Siihen kuuluvat valtion takaamat maksuvalmiuslainat sekä maataloudelle suunnatut yritystuet ja energiaveron palautus.  Piiri kannattaa hallituksen esitystä kiinteistöveron määräaikaista poistamista tuotantorakennuksilta sekä esittää arvonlisäverokannan laskemista lihan myynnissä tiloilta 24 %:sta 14 %:iin huomauttaen, että maidon ja viljan myynnissä arvonverolisäverokanta on jo nyt 14 %.

Pohjaa kannattavuudelle luo myös pitkäjänteinen ja ennustettava tukipolitiikka sekä luotettava maksuaikataulu. Pankeilta piiri vaatii joustavuutta esimerkiksi lainojen lyhennysvapaiden myöntämisessä.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri esittää elintarvikemarkkinalain pikaista muutosta, mikäli kauppa ei vapaaehtoisesti vastuutaan kanna. Uusien hyvinvointialueiden päättäjien on huolehdittava ruokahankintojen kilpailutuksesta siten, että julkinen ruoka on laadukasta suomalaista lähiruokaa. Julkisissa hankinnoissa tulee vaatia ulkomaalta tulevien elintarvikkeiden tuotantotavoilta samaa vaatimustasoa kuin kotimaisilta, esimerkiksi eläinsuojelun osalta.

Maatalous on historiansa suurimmassa ahdingossa. Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri vaatii asiaan pikaisia toimia maan hallitukselta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI