Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 16.5.


Lisämääräraha talousarvion investointiosaan (Urheilukentän keihäänheittopaikkojen parantaminen)


Kunnanjohtajan esitys:
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lisää kunnan vuoden 2022
talousarvion investointiosaan 17.000 euron määrärahan hankkeelle Urheilukentän
parantaminen (keihäänheittopaikat).


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Jätepoliittisen ohjelman hyväksyminenPäätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen Jätepoliittisen ohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Lausunto Isoniemen Turve Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Länsi ja Sisä
Suomen AluehallintovirastolleKunnanjohtajan ehdotus:


Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon:Minimutikan turvetuotantoalue sijaitsee Alajärven kaupungin alueella n. 2 km
etäisyydellä Plevnan enklaavista ja 3,8 km etäisyydellä varsinaisesta kunnan rajasta. Etäisyys ja tuotantoalueen koko sekä odotettavissa oleva tuotantoaika huomioiden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksesta. Ympäristölautakunta antaa oman lausuntonsa koskien mm. tuotannon vesistövaikutuksia, jotka ulottuvat Kuortaneen kunnan alueelle.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Keskustien ja Kirkkotien tiealueet (lyt) katualueiksi sekä kortteleiden 6 ja Mhy asemakaavamuutos, hyväksyminen


Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen (Kirkonseudun asemakaavan muutos, Keskustien ja Kirkkotien
alueet sekä korttelit 6, 38, 54, 153, 154)


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna Etelämäen välinen kauppakirja


Kuortaneen kunta ilmoitti 8.4.2022 Kiertonet.fi huutokauppa palvelun kautta
myytäväksi n. 4700 m2 suuruisen määräalan Hannuksela nimisestä tilasta (300
4023127).
Huutokauppa päättyi 9.5.2022 klo 18:04. Korkeimman tarjouksen jätti Jani Etelämäki ja tarjottu hinta oli 16.000 euroa. Kunnan sekä Jani ja Minna Etelämäen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla kunta myy huutokaupan kohteena olleen määräalan.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen
mukaisen kauppakirjaluonnoksen kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna
Etelämäen väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Kunnan ja Jari Saaren välinen kauppakirjaKunnan ja Jari Saaren välillä on neuvoteltu kauppakirja, jolla kunta ostaa noin 2,7
ha määräalan UusiAhola nimisestä tilasta (3004012891) Kortesmäen asuntoalueen ja Lukion väliseltä alueelta kantatie 66 läheisyydestä.
Kauppahinta on 75.500 euroa
Ostettava alue koostuu kahdesta palstasta, joista n.1,1 ha on asemakaavaalueella (KL ja ALmerkintä) kantatie 66 länsipuolella ja n. 1,6 ha osayleiskaavaalueella (APmerkintä) kantatie 66 itäpuolella Kortesmäen asuntoalueen läheisyydessä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kunnan ja Jari Saaren
väliseksi kauppakirjaksi
2) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 76.000 euron
määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI