Luontokoulu Pikku-Karhun toiminta alkaa Ähtäri Zoon tiloissa

0
Pikku Karhu

Pikku-Karhun luontokoulu on Ähtärin eläinpuiston tiloissa toimiva luontokoulu, joka tarjoaa ryhmille mahdolli-suuden oppia ja oivaltaa luonnosta elämyksellisesti. Luontokouluopettajan johdolla luonnon monimuotoi-suuden merkitys selkeytyy, ryhmät perehtyvät eläinten ihmeelliseen maailmaan sekä luonnonsuojelun pariin hauskojen ja toiminnallisten aktiviteettien kautta.

Ohjelma tukee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä. Luontokoulu aloittaa toimintansa syyskuussa.

Selma Närkki

Luontokoulu tukee ympäristö-kasvatusta kokonaisvaltaisesti

Luontokoulupäivien ohjelmat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Osa luontokoulupäivien ohjelmista on suunniteltu toteutettavaksi Ähtärin eläinpuiston tiloissa, osa voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Tarjontaan kuuluu lisäksi retkireput eli missä tahansa toteutettavat opetusmateriaalipaketit, jotka sisältävät tarvittavia tutkimus- tai mittausvälineitä luonnon tutkimiseen ohjeineen.

Lisäksi Luontokoulussa järjestetään opettajille suunnattua lisäkoulututusta muun muassa ulkona oppimisesta, lajintuntemuksesta ja luontosuhteen kehittämisestä.

Luontokoulua rakennetaan ja pilotoidaan 1.1.2023-30.6.2024 välisenä aikana ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen- ja valistuksen hankeavustuksella. Suunnittelua ja taustatyötä on siis takana jo useampi kuukausi. Ähtäri Zoo toivoo, että luontokoulu herättää kiinnostusta niin lapsissa kuin opettajissakin ja, että hankkeen jälkeen luontokoulu saisi jatkoa samoissa tiloissa. Siten Etelä-Pohjanmaan alueella toimisi aina ympärivuotinen luontokoulu, tarjoten luontokoulupäiviä ja ympäristökasvatusta alueen kouluille.

Syksyn maksuttomat Luontokoulupäivät ja retkireppujen ohjelmat

Luontokoulupäivät on suunnattu varhaiskasvatuksen esikoululaisista aina lukiolaisiin asti. Syyskuussa 2023 avataan eteläpohjalaisille kouluille haettavaksi kaksi luontokoulupäivää: “Uhanalaiset lajit – Operaatio: pelasta panda!” ja “Minä luonnossa – luontosuhde”. Loppuvuodesta 2023 avataan myös kaksi luontokoulupäivää: “Monimuotoisuuden jäljillä – Mitä luonnon monimuotoisuus on?” sekä “Pohjoisen lajeja – eläinten sopeutuminen pohjoisen luontoon”.

Retkireppujen ohjelmat ovat “Linturetkelle”, “Ilmastoteot ja luontotunteet” sekä “Luontoa tutkimaan”. Retkirepuista “Linturetkelle” on kiikareita vaille valmis luokkien käyttöön. Loput retkireput saadaan käyttöön syyslukukauden aikana.
Niin Luontokoulupäivät kuin retkireputkin ovat hankkeen ajan maksuttomia.

Opettajille ilmainen ympäristökoulutus

21.9.2023 hanke tarjoaa eteläpohjalaisille opettajille ilmaisen “Yhdessä ulkoluokkaan”-koulutuksen Ähtäri Zoossa. Lisätietoja koulutuksesta julkaistaan myöhemmin. Kaikki luontokoulupäiviin liittyvät asiat ilmoittautumisesta lisätietoihin saa Ähtäri Zoon ympäristökasvattajalta Selma Närkiltä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI