Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee Ähtäri Zoon Pikku-Karhun luontokoulua

0
Ähtäri Zoo

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö edistää alan tutkimustyötä sekä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain apurahaa luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Tänä vuonna Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 33 hankkeelle yhteensä 95 280 euroa. Säätiö kertoo, että jaettu summa on sen koko historian toiseksi suurin. Vieraile ja välität ry sai Pikku-Karhun luontokoulun toimintaan säätiöltä 2500 euroa Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahaa toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, apuraha on osa luonnonsuojelurahastoa.

Pikku-Karhun luontokoulu aloitti toimintansa Ähtärissä syksyllä 2023

Pikku-Karhun luontokoulu on Ähtärin eläinpuiston tiloissa toimiva luontokoulu, joka tarjoaa ryhmille mahdollisuuden oppia ja oivaltaa luonnosta elämyksellisesti. Luontokouluopettajan suunnittelemat luontokoulupäivien ohjelmat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Lisäksi tarjontaan kuuluvat retkireput, eli missä tahansa toteutettavat opetusmateriaalipaketit, jotka sisältävät tarvittavia tutkimus- ja mittausvälineitä luonnon tutkimiseen. Ohjelma tukee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä.

Marko Paapakoski ja pikkupanda

Luontokoulua on rakennettu ja pilotoitu 1.3.2022 lähtien ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen- ja valistuksen hankeavustuksella. Lukuvuoden 2023–2024 aikana luontokoulupäiviä avattiin koululaisryhmille noin 50. Luontokoulu on saanut innostuneen vastaanoton niin oppilaissa kuin opettajissakin. ”Olemme iloisia, että luontokoulu herättää kiinnostusta niin lapsissa kuin opettajissakin ja, että hankkeen jälkeen luontokoulu saa jatkoa, juuri niin kuin hanketta aloitellessa toivoimme”, toteaa Ähtäri Zoon intendentti ja Vieraile ja Välität ry:n puheenjohtaja Marko Haapakoski.

”Sana luontokoulusta on kiirinyt ja mukaan on tultu pitkienkin matkojen takaa. Parasta on ollut nähdä oivallus ja into luontokoululaisten kasvoilla opettajia myöten,” luontokoulupäiviä talven aikana pitänyt ympäristökasvattaja Laura Puikkonen toteaa.

”Lähialueen kuntia on ilmoittautunut jo mukaan ensi lukuvuodelle. Kuntien tuki yhdessä apurahan kanssa varmistaa luontokoulun jatkon,” hän päättää. 

JÄTÄ KOMMENTTI